| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Raide-Jokerin tukeminen asuntorahastosta tervetullut avaus

Asuntoasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen esittää, että valtio tukisi Raide-Jokeria Valtion asuntorahaston turvin. Raide-Jokeri saisi liikkeelle kymmenien tuhansien asuntojen rakentamisen lähivuosikymmeninä Helsingin seudulle. RT pitää hankkeen toteutumista elintärkeänä ja muistuttaa, että valtion tukea odottaa pikaisesti myös Tampereen pikaraitiotie.

Valtion mukaantulon varmistaminen on välttämätöntä suurten raidehankkeiden käynnistämiselle. Valtio on aiemmin sitoutunut tukemaan kasvukeskusten joukkoliikenneinvestointeja 30 prosentin rahoitusosuudella, mutta rahoitus on mennyt jäihin nykyisellä hallituskaudella. Ministeri Kimmo Tiilikaisen aloite asuntorahaston käyttämisestä Raide-Jokerin tukemiseen on merkittävä päänavaus. Valtion osuus Raide-Jokerin 275 miljoonan investoinnista olisi 83 miljoonaa euroa. 

Itäisen Helsingin ja Espoon yhdistävä poikittaislinja tehostaisi pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä ja lisäisi sen varrella olevien alueiden houkuttelevuutta asuntorakentamiselle. Raide-Jokeri voi saada aikaan jopa 80 000 asunnon rakentamisen Helsinkiin ja Espooseen vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkien arvioiden mukaan suuri osa tästä jäisi toteutumatta ilman raideinvestointia.

Hankkeen vipuvaikutus yksityisille asuntoinvestoinneille olisi 16 miljardia euroa. Valtio saisi investointinsa takaisin peräti 20-kertaisena pelkästään asuntorakentamisen verokertymän ansiosta. Lisäksi varsinainen infrarakentaminen tarjoaisi töitä ja verotuloja jo Raide-Jokerin rakentamisaikana.

Ministeri Tiilikaisen ilmoituksen mukaan Raide-Jokerin tukeminen tulee käsiteltäväksi hallituksen kehysneuvotteluihin maaliskuussa. Myönteinen päätös edellyttää kaupungeilta kaavoituksen selkeää lisäystä. Raide-Jokeri saa toden teolla käyntiin myös maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat MAL-aiesopimusneuvottelut, nyt kun valtio on lupautumassa kantamaan oman osansa raideinvestoinnista.

Maaliskuun kehysneuvotteluissa ei saa unohtaa myöskään Helsinki-Hämeenlinna-Tampere (HHT) - kasvukäytävän toista päätä eli Tamperetta. Tampereen pikaraitiotie –hankkeen rakentaminen on mahdollista käynnistää jo ensi vuonna, jos valtuusto tekee myönteisen päätöksen lokakuussa. Ratkaisevassa roolissa on valtion 30 prosentin siivun saaminen 250 miljoonan euron kustannuksiin.

Myös Tampereen ratikalla olisi keskeinen vaikutus asuntorakentamiseen: arviolta 36 000–45 000 uutta asuntoa olisi mahdollista toteuttaa sen vaikutuspiirissä vuoteen 2040 mennessä.

Juuri julkaistun VTT:n tutkimuksen mukaan Helsingin seutu tarvitsee puolet lisää asuntoja seudun nykyiseen asuntokantaan nähden vuoteen 2040 mennessä. Vastaavasti Tampereen seutu tarvitsee 40 prosentin lisäyksen asuntoihin, jotta se kykenee vastaamaan ennustettuun väestökehitykseen. Tarvittavia asuntotuotantomääriä on käytännössä mahdotonta toteuttaa ilman merkittäviä investointeja seutukuntien joukkoliikenteeseen.

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro
  • Viestintäjohtaja
  • merja.vuoripuro(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 587 2642, 09 12991 (vaihde)