MAL- sopimukset hyväksytty, kasvun kehittämisestä aiesopimukset

Valtio on allekirjoittanut maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset Helsingin, Oulun, Tampereen sekä Turun kaupunkiseutujen kuntien kanssa. Sopimukset koskevat vuosia 2017–2019 ja niillä tuetaan valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Uudet maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset tuovat helpotusta suurten kaupunkien tiukkaan asuntotilanteeseen. Sopimuksilla lisätään alueiden tonttitarjontaa ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa sekä tuetaan kaupunkiseutujen pieniä kustannustehokkaita liikennehankkeita ja joukkoliikennettä. Lisäksi edistetään uusien liikennepalvelujen syntymistä henkilö- ja tavaraliikenteeseen.

Valtio investoi kaupunkien liikenteeseen esimerkiksi tukemalla raitiotiehankkeita väyläinvestointien lisäksi.

Kasvusopimukset kuuden kaupungin ja kahden kasvukäytävän kanssa

Valtio ja kaupungit ovat allekirjoittaneet myös aiesopimukset niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla haetaan yhdessä uusia avauksia vauhdittamaan elinkeinoelämän kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Kaupunkien ja kasvuvyöhykkeiden kanssa solmittujen sopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn vahvistaminen.

Kasvusopimukset allekirjoitettiin Joensuun, Lappeenranta-Imatran, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan kanssa sekä Helsingistä Seinäjoelle ulottuvan Suomen kasvukäytävän ja Etelä-Suomea itä-länsi -suunnassa halkovan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kanssa.

Kasvusopimukset ovat voimassa vuosina 2016–2018. Valtio kohdentaa sopimusten toteutukseen yhteensä noin 15 miljoonaa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) määrärahaa.

Lue lisää MAL- ja kasvusopimuksista

_____________________________________________________________

Tiedote on julkaistu 9.6.2016 YM:n verkkosivuilla.