| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Määräykset lähes nollaenergiarakennuksille etenevät – missä mennään?

Ympäristöministeriö asetti lausuntokierrokselle kaksi asetusta koskien sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa sekä rakennuksen energiatehokkuutta. Viime keväänä nähdyt asetusluonnokset, ennen kaikkea rakennuksen energiatehokkuutta koskeva asetus, ovat nyt kokeneet suuria muutoksia hyvään suuntaan.

Reilu vuosi sitten FInZEB-hankkeessa määritettiin lähes nollaenergiarakentamisen sääntelyn lähtökohdaksi kustannustehokkaita tapoja parantaa energiatehokkuutta. Hankkeessa todettiin näiden toimenpiteiden koskevan ennen kaikkea talotekniikkaa, ilmanvaihtoa ja valaistusta. Lisälämmöneristäminen tai muut rakennuksen vaippaan tehtävät toimenpiteet eivät läpäisseet kustannustehokkuuden rajaa. FInZEB-hankkeessa tehtiin muutamia olettamuksia esimerkiksi rakennuksen käyttämisestä sekä talotekniikan kehittymisestä, joiden takia itse tulokset ovat sittemmin osoittautuneet liian kunnianhimoisiksi.

Keväällä esillä olleisiin asetusluonnoksiin monet tahot, mukaan lukien Rakennusteollisuus RT, lausui huolensa määräysten E-lukujen tiukasta tasosta. Laskimme realistisia E-lukutasoja eri rakennustyypeille ottaen huomioon rakennusten käyttöajat sekä nykyisten ilmanvaihtolaitteiden teknisen tason. Annoimme lausuntomme liitteenä raportin laskelmista ja sen johdosta kävimme kesän aikana useita keskusteluita ympäristöministeriön virkamiesten kanssa. Vaatimuksia on nyt lausunnolle tulleisiin esityksiin helpotettu lähes kaikissa rakennusluokissa.

Mitä tulevat tiukennukset tarkoittavat käytännössä?

Esimerkiksi asuinkerrostalojen kohdalla riittää, jos vaihdetaan nykyvaatimukset täyttävästä rakennuksesta lämmitysmuoto kaukolämmöstä maalämpöön tai nostetaan ilmanvaihtokone sellaiseksi, jossa vuosihyötysuhde on 63 % (nykytaso 58 %). Toimistorakennuksissa tehokkaamman ilmanvaihtokoneen lisäksi tulee valaistus vaihtaa LED-valaistukseksi. Pientalojen osalta riittää esimerkiksi lämmitysmuodon vaihtaminen kauko- tai määlämpöön.

Muista uudistuksista mainitsen ilmanvaihdon osalta sen, että jatkossa on pidettävä päällä pääilmanvaihtokonetta aina, erillispoistot eivät enää riitä. Tämä on erittäin hyvä uudistus, sillä sen myötä ehkäistään merkittävästi sisäilmaongelmia uusissa rakennuksissa.

RT puoltaa materiaalineutraliteettia

Rakennusteollisuuden yhtenä ohjenuorana on aina ollut materiaalineutraliteetti: määräyksillä ei tule suosia joitakin materiaaleja toisten kustannuksella, vaan vaatimukset on asetettava lopputuotteelle. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tehtäväksi jää pohtia, kuinka vaatimukset toteutetaan. Tästä näkökulmasta uudet asetusesitykset ovat kyseenalaisia.

Nykyinen hirsirakentamiselle oleva helpotus laajenee koskemaan kaikkia rakennusluokkia niin E-luvun kuin seinien U-arvojenkin kohdalla. Näin puurakentamisen edistämisen nimissä oikeutetaan isompi energianhukka ja suuremmat energialaskut kiinteistön omistajille. Puurakentamisen edistämistä on perusteltu niin ympäristöarvoilla kuin hallitusohjelmallakin. Hallitusohjelma on poliittinen kannanotto, mutta ympäristöarvojen näkökulmasta perustelut eivät kanna.

Uusi rakennus on esityksen mukaan rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi, kun rakennus- tai toimenpidelupahakemus tulee vireille 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Lisätietoja

  • Jani Kemppainen
  • asiamies
  • jani.kemppainen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 541 8090, 09 129 9284