| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Länsimetro-projektin työturvallisuudessa huikea parannus - Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuonna 2015 menestyneet yritykset ja työmaat

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2015 parhaat yritykset, rakennuttajat ja työmaat palkittiin 1.3.2016 Helsingissä. Kilpailuun osallistui 35 päätoteuttajana toimivaa talonrakennusyritystä ja kuusi infra-alan yritystä.

Isojen talonrakennusyritysten sarjan voitti NCC Rakennus Oy, toiseksi tuli Rakennusosakeyhtiö Hartela ja kolmanneksi Peab Oy. Pienten talonrakennusyritysten sarjan voitti Hausia Oy, toiseksi tuli Rakennus Omera Oy ja kolmanneksi JM Suomi Oy. Infra-alan yritysten sarjan voitti Lemminkäinen Infra Oy, toiseksi tuli Skanska Infra Oy ja kolmanneksi E.M. Pekkinen Oy.

Talonrakennuskohteiden rakennuttajista kunniakirjalla palkittiin Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus, joka toimi Kansalliskirjaston peruskorjauksen rakennuttajana. Samassa kohteessa turvallisuuskoordinaattorina toiminut Indepron edustaja palkittiin myös kunniakirjalla.

Infrahankkeiden osalta palkittiin Länsimetro-projektissa rakennuttajatehtäviä hoitavat Länsimetro Oy ja Sweco PM Oy. Kunniakirjojen perusteluina olivat muun muassa rakennuttajan ohjeistukset ja turvallisuusvaatimukset, jotka olivat johtaneet tapaturmataajuuden putoamiseen kahdeksasosaan siitä, mitä tapaturmataajuus oli metroprojektin alussa. Lisäksi rakennuttaja tutkii kaikki projektin aikana sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet ja edellyttää urakoitsijoilta korjaavia toimia vastaavien tapahtumien estämiseksi.

Parhaiden työmaiden kärki kiitettävällä tasolla

Työmaiden turvallisuutta arvioitiin kilpailussa tekemällä turvallisuushavaintoja TR- ja MVR-mittauksella. Mittauksella saatu tulos voi olla enintään 100. Parhailla talonrakennus- ja infratyömailla tuo luku saavutettiin. Viime vuosien panostus työturvallisuuteen näkyy hyvin myös siinä, että kymmenen parasta työmaata ylittivät lukeman 90, osa jopa reippaasti.

Isojen talonrakennusyritysten työmaista parhaana palkittiin YIT Rakennus Oy:n Asunto Oy Kirkkonummen Vaski TR-tuloksella 100, toiseksi tuli NCC Rakennus Oy:n Kansalliskirjaston peruskorjaustyömaa TR-tuloksella 99,6 ja kolmanneksi Rakennusosakeyhtiö Hartelan kohde Asunto Oy Kirkkonummen Sarvvikinrinne 4 TR-tuloksella 98,8.

Pienten talonrakennusyritysten työmaista parhaana palkittiin Rakennustoimisto Nousiainen Oy:n toteuttama Hakkilan Sähköasema TR-tuloksella 97,6. Kaksi seuraavaa sijaa meni Lapin Teollisuusrakennus Oy:lle, jonka kohteista toiseksi sijoittui Brändö lågstadieskola och Gymnasium TR-tuloksella 97,4 ja kolmanneksi Ruskeasannan Sortti-asema TR-tuloksella 96,3.

Infra-alan työmaista kaksi ensimmäistä sijaa meni Lemminkäinen Infra Oy:lle. Voiton vei ABC Tikkurila, huoltamorakennusten purku ja pilaantuneen maa-alueen kunnostusurakka MVR-indeksillä 100 ja toiseksi tuli Blominmäen kalliotilojen louhinta-/rakennusurakka MVR-indeksillä 100. Kolmanneksi sijoittui Destia Oy:n työmaa Kt51 Länsiväylä, Länsimetron liityntäyhteydet MVR-indeksillä 98,4.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon sai NCC Rakennus Oy. Infra-alan yritysten sarjassa kiertopalkinnon vastaanotti Lemminkäinen Infra Oy. Kiertopalkinnon saa se yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Kilpailussa saivat lisäksi kunniamaininnan työturvallisuusasiansa moitteettomasta hoidosta kolme talonrakennusalan ja yksi infra-alan aliurakoitsija. Talopuolella kunniamaininnan saivat Espoon Elementtiasennus Oy, LTU-Urakointi Oy ja Klaukkalan Rakennustyö Oy. Aliurakoitsijoita ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Infra-alan aliurakoitsijoista kunniamaininnan sai AH Muottityö Oy.

Kilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat

Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.

Samat toimijat järjestävät työturvallisuuskilpailun myös vuonna 2016.
Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat. Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein / väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein + väärin –havainnot). Indeksin maksimiarvo voi olla enintään 100.

Lisätiedot:
Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto, aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen,
puh. (09) 1299 207, 0500 602 415 ja asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694
Etelä Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Jari Nykänen, puh 040 4880 414
Infra ry, asiantuntija Ari Kähkönen, 050 511 6770
RAKLI ry, tekninen johtaja Ilpo Peltonen, puh. 040 551 9404.