Lähes nollaenergiarakentaminen lausuntokierrokselle

Lakiehdotus uudisrakennuksia koskevasta lähes nollaenergiarakentamisesta on lähtenyt ympäristöministeriöstä 14.3.2016 lausuntokierrokselle. Lausuntoja voi antaa 13.5. asti, ja RT valmistelee oman lausuntonsa siihen mennessä.

Lainmuutos ja asetukset on tarkoitus saada voimaan vuoden 2017 alussa, jolloin uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tulisivat sovellettaviksi vuoden 2018 alusta vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin.

Nyt lausunnolla olevassa ehdotuksessa eri energiamuotojen kertoimia on muutettu aiemmasta sähkön ja kaukolämmön osalta. Muutos ei kuitenkaan tuo muutosta maa- ja kaukolämmön väliseen kilpailuasetelmaan.

Hallitusohjelmaankin kirjattu puurakentamisen edistäminen tuo massiivipuurakennuksille 10 prosentin helpotuksen E-lukuvaatimuksiin. Pientaloissa helpotus on 15 prosenttia.

Lakiehdotuksessa E-luvun laskennassa sovelletaan samoja teknisiä vaatimuksia kuin Rakennusteollisuus RT:n, Talotekniikkateollisuuden ja ympäristöministeriön toteuttamassa FinZEB-hankeessa ehdotettiin. Lakiehdotuksessa E-luvun laskennassa käytetään kuitenkin alhaisempia energiamuotojen kertoimia.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutosten taustalla on EU:n yhteiset vaatimukset ja energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), joka edellyttää jäsenmailta kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta:   http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/Lausuntopyynto_luonnoksesta_hallituksen_(38540)

FinZEB-hanke: www.finzeb.fi

Lisätiedot:
Jani Kemppainen, asiamies, Talonrakennusteollisuus, puh. 040 541 8090
Juha Luhanka, toimialajohtaja, Rakennustuoteteollisuus RTT , puh. 050 414 0084