| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Kuopioon rakentuu urauurtava työturvallisuuden harjoitusalue

Pelastusopisto, Rakennusteollisuus Itä-Suomen piiri, INFRA Pohjois-Savo, Rakennusliitto sekä noin 30 yritystä ja yhteisöä perustaa tämän kevään ja kesän aikana Työturvallisuuden harjoitusalueen Etelä-Kuopion Korvaharjuun. Se sijoittuu Pelastusopiston laajan harjoitusalueen yhteyteen ja osin sen tiloihin tukeutuen. Täyteen valmiuteen alue aiotaan saada kesään 2017 mennessä, mutta ensimmäiset tehtävärastit valmistuvat jo alkukeväästä.

Työturvallisuuden harjoitusaluetta käyttävät pääasiassa sopimuskumppanit. Ne hyödyntävät aluetta henkilöstönsä ja alihankkijoidensa koulutus- ja harjoituskäyttöön sekä esittelytarkoituksiin. Muillekin se on mahdollista erillismaksulla.

Harjoitusaluetta käyttävät eniten talonrakennus- ja infra-ala, teollisuus, kaivostoiminta, logistiikka-ala, niille työvoimaa kouluttavat oppilaitokset sekä turvavälineitä ja -rakenteita toimittavat yritykset. Alueella tehdään myös muun muassa turva- ja suojavarusteiden testauksia sekä kokeiluja.

Harjoituskohteet rakentuvat sopimuskumppaniyritysten yhteistyöllä ja voimavaroilla. Pelastusopisto vastaa esimerkiksi harjoitusalueen kokonaissuunnittelusta ja infrasta. Hankkeeseen haetaan myös ulkopuolista kehittämisrahoitusta. 

Skanska Talonrakennuksen työturvallisuuspäällikkö Matti Eronen.

Käytännöllistä harjoittelua ja koulutusta

Pelastusopiston turvallisuuskoordinaattori Petri Tikkanen kertoo, että Työturvallisuuden harjoitusalueella käytetään havainnollisia positiivisia ja negatiivisia esimerkkejä mahdollisimman todenmukaisissa ja yleisimmissä riskitilanteissa.

Työturvallisuuden harjoitusalueen sopimuskumppaneiden vuosimaksu käsittää Tikkasen mukaan kouluttajakoulutuksen.

 Sen käyneet työturvallisuuskouluttajat voivat vetää pienryhmäkoulutuksia kerrallaan 15-25 henkilölle. Harjoitusrasteja voidaan räätälöidä ja muunnella varsin paljon kunkin käyttäjäryhmän tarpeisiin. Lisäksi muun muassa turva- ja suojavälineet sekä -varusteet päivitetään muuttuvien normistojen ja tuotekehityksen mukaisesti harjoitusrasteille.

– Harjoitusrastit ovat osin erilaisia talonrakennus- ja infra-aloille, teollisuudelle ja logistiikalle. Niiden rakentamisessa hyödynnetään Oulussa pari vuotta toimineen Pohjois-Suomen Turvapuiston sekä Espoossa vuonna 2009 käynnistyneen Rudus Turvapuiston kokemuksia ja hyviä ratkaisuja.

Pohjois-Suomen Turvapuiston projektipäällikkö Olli Airaksinen vahvistaa turvapuistokonseptin hyödyt etenkin turvallisuusasenteiden paranemisessa.

– Olemme kouluttaneet 165 henkilöä työturvallisuuskouluttajiksi. Näin varmistetaan, että oppi jää elämään Turvapuistokäynnin jälkeen.

Rakennusteollisuus Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Kimmo Anttosen mukaan Kuopion työturvallisuuden harjoitusalueelle tulee paljon muita alueista poikkeavia rasteja ja toimintamalleja päällekkäisyyden välttämiseksi. 

Työturvallisuudessa on kohentamistarvetta

– Harjoitusalueestamme voi kehittyä jopa kansainvälisesti urauurtava. Siihen on syytä, koska Suomi ei ole työturvallisuuden kärkijoukoissa globaalisti. Suomessa sattuu vuosittain 130 000 työtapaturmaa, joiden yksikkökustannukset ovat keskimäärin 8 000–10 000 euroa ja kaikkiaan yhteensä 1,3 miljardia euroa. Lisäksi kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat kääntyneet nousuun. Itä-Suomi on mustinta aluetta työtapaturmatilastoissa vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneissa vahingoissa, joten harjoitusalueelle on paljon perusteluja, sanoo Anttonen.

Hänen mukaansa yli 90 prosenttia työtapaturmista aiheutuu vääristä asenteista eli välinpitämättömyydestä, huolimattomuudesta ja turhista riskeistä.

– Näitä ongelmia aiomme korjata muun muassa havainnollistamalla hyvää ja huonoa toimintaa harjoitusalueella. Asennemuokkauksen ja turvallisuustietoisuuden herättelyn lisäksi koulutamme oikeisiin työtapoihin sekä työ- ja turvavälineiden käyttöön. Kouriintuntuva havainnointi ja keskustelu ovat monesti parempi etenemistie kuin laki ja kuri. Päämääränä pitää työpaikoilla olla nolla tapaturmaa, Anttonen summaa.

Skanskalta ensimmäinen harjoituskohde

Samaa korostaa Skanska Talonrakennuksen Itä-Suomen alueen työturvallisuuspäällikkö Matti Eronen. Hänen mukaansa johdon sekä henkilöstön työturvallisuusosaamisella ja asenteella on saavutettu Skanska Talonrakennuksessa huikeita tuloksia.

– Silti löytyy parantamisen varaa eikä laakereille voi jäädä yhtään lekottelemaan. Turvallisuus ei ole sattumaa, vaan se tehdään oikeilla ja jatkuvilla toimenpiteillä.

Skanska Talonrakennus Oy:n maaliskuun alussa valmistunut harjoitusrasti työmaan turvallisuusjohtamisesta ja -dokumentaatiosta on alueen ensimmäinen harjoituskohde.

Teksti ja kuva: Ilpo Lommi