| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Kehitteillä oleva uusi tuotetietopankki säästää aikaa ja rahaa

Rakentajat joutuvat nykyisin keräämään useista eri lähteistä viranomaisten edellyttämiä tuotetietoja ja vastaavasti tuoteteollisuus joutuu toimittamaan tietojaan lukuisille eri tahoille. Rakennusteollisuus osallistuu vahvasti TEHO-hankkeeseen, jonka tavoitteena on saattaa kaikki tarvittava tuotetieto ulottuville yhteen paikkaan. Etenkin rakennustuotevalmistajien on hyvä lähteä mukaan hankkeeseen jo nyt, jotta tiedot saadaan kattavasti urakoitsijoiden käyttöön.

Laki vaatii rakennushankkeeseen ryhtyvää keräämään itse todisteet rakennusmateriaalien kelpoisuudesta ja käyttöturvallisuudesta. Rakentajat joutuvatkin nyt hankkimaan useista eri lähteistä esimerkiksi CE-merkinnän suoritustasoilmoituksia, käyttöturvallisuustiedotteita sekä erilaisia asennus- ja käyttöohjeita, joilla osoitetaan että valittuja rakennustuotetta voi käyttää kyseisessä rakennuskohteessa.

Jokaista rakennettavaa kohdetta varten tiedot täytyy kerätä aina uudestaan. Tiedot pitää myös dokumentoida ja tallentaa. Hajanainen ja aikaa vievä tuotetietojen kerääminen halutaan saada nyt pois työmailta.

Talonrakennus- ja Rakennustuoteteollisuus ovat mukana kehittämässä koko alan yhteistä järjestelmää tuotetietojen ja dokumenttien vakioituun hallintaan, jolloin kaikki tarvittava tieto on nopeasti löydettävissä yhdestä tuotetietokannasta. Kehitteillä oleva työkalu palvelee etenkin rakennusurakoitsijoita ja myöhemmin myös esimerkiksi suunnittelijoita. Lisäksi rautakaupat seuraavat tiiviisti TEHO-hanketta. Hanketta vetää Rakennustietosäätiö.

”Lähtökohtana on Rakennustiedon aiemmin hankkima tuotetietopankki, jota kehitetään nyt entistä kattavammaksi ja laajempaan käyttöön. Pilottivaiheessa oleva sovellus on jo muutamien urakoitsijoiden testattavana. Rakennustuotevalmistajien on tärkeä lähteä mukaan heti alkuvaiheessa lisäämään tiedot omista tuotteistaan”, painottaa Rakennustuoteteollisuuden toimitusjohtaja Juha Luhanka.

Työkalulla saadaan helposti kootuksi rakennuksen tuoteseloste

Jatkossa löytyy yhdestä ja samasta paikasta tuotetietokannasta kaikki tuotteisiin liittyvät keskeiset dokumentit: Käyttöturvallisuustiedote (KTT), suoritustasoilmoitus (DoP), ympäristöseloste (EPD), rakennusmateriaalin päästöluokitus (M1), asennusohjeet, käyttöohjeet, huolto- ohjeet, RT tuotekortit ja CAD/BIM-objektit.

Työkalun on tarkoitus toimia seuraavasti: Materiaalivalmistajat siirtävät itse omien tuotteidensa tiedot suoraan hankkeen tietokantaan. Työmaalla tuotetiedot haetaan suoraan tuotetietokannasta. Pääurakoitsija perustaa sovellukseen työmaan, jonne kutsuu aliurakoitsijat rekisteröimään urakassa käyttämiensä tuotteiden tiedot. Rekisteröinti voi tapahtua tietokoneella, tabletilla tai kännykällä. Hankkeen valmistuttua pääurakoitsija tulostaa hankkeen tiedot ja siinä käytettyjen tuotteitten tuotetiedot ja dokumentit rakennuttajalle. Näin syntyy rakennuksen tuoteseloste rakennuttajaa varten. Hankkeen aikana kerätyt tuotetiedot ovat myöhemmin huoltokirjan lähtötietoja joita hyödynnetään jatkossa kiinteistön ylläpidossa.

Lue lisää hankkeesta ja mukana olevien yritysten kokemuksista:
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/teho-hanke.html.stx