| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Kaavoitusta ja rakentamisen lupia sujuvoittavan työryhmän esitys valmistui

Ympäristöministeriön asettaman niin sanotun KARALUSU-työryhmän esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on valmistunut ja esitys on lähetetty lausuntokierrokselle. Työryhmän työn tavoitteena oli hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja. Valmistelutyöryhmässä oli edustettuina keskeiset sidosryhmät, joista muun muassa Rakennusteollisuus RT jätti ehdotuksesta eriävän mielipiteensä.

”Työryhmän esitys ELY-keskusten valitusoikeuden rajoittamisesta on hallitusohjelman kirjaukseen ja tavoitteisiin nähden riittämätön. Esityksessä on tosin rajattu ELY-keskusten ohjaus- ja valvontatehtäviä, mutta valitusoikeutta olisi tullut rajata selkeästi enemmän tai jopa poistaa kokonaan. ELY-keskusten valitusoikeuden rajaus jää nyt epäselväksi ja odottamaan vuosien päästä tulevia oikeuskäytännön linjauksia. Jouduin valitettavasti erityisesti tämän asian vuoksi jättämään eriävän mielipiteeni työryhmän esitykseen”, toteaa pettyneenä elinkeinoasioista vastaava johtaja Anu Kärkkäinen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

”Elinkeinoelämän kannalta merkittävin myönteinen muutos koskee vähittäiskaupan suuryksikön rajaa, joka nousee 2 000 neliömetristä 4 000 neliömetriin. Lisäksi maakuntakaavoissa vähittäiskaupan enimmäismitoitus tulisi jatkossa osoittaa vain keskusta-alueen ulkopuolella. Maakunta- ja yleiskaavoituksessa ei tarvitsisi enää ottaa huomioon kaupan laatua, jos vähittäiskaupan suuryksikkö sijoitetaan keskusta-alueen ulkopuolelle.”

”Hyvänä voidaan pitää myös muutosta, jonka mukaan asemakaava voidaan laatia vastoin yleiskaavaa, mikäli yleiskaava on vanhentunut. Kokonaisuutena elinkeinoelämällä oli hallitusohjelman pohjalta ehkä suuremmat odotukset kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittamista sekä viranomaisten palvelulupauksia kohtaan kuin mihin työssä viime kädessä päädyttiin”, Kärkkäinen summaa.

Lausuntoaika esityksestä päättyy elokuun lopussa.

Lisätietoja:
Anu Kärkkäinen, elinkeinoasioista vastaava johtaja, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 337 6699