| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Kaavoituksen sääntely päivitettävä kehityksen jarrusta vauhdittajaksi

Maakuntauudistuksen yhteydessä on tehtävä maakuntahallinnon edellyttämät muutokset myös maankäyttö- ja rakennuslakiin. Samalla laki kannattaisi uudistaa kokonaisvaltaisesti siten, että se ohjaisi maankäyttöä ja rakentamista entistä selkeämmin ja joustavammin, ehdottaa Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja Tero Kiviniemi.

”Maakuntauudistus on luonteva hetki tarkastella kaavajärjestelmäämme kokonaisuudessaan uudelleen. Nykyinen kolmiportainen kaavajärjestelmä on kankea eikä mukaudu riittävästi muuttuviin tarpeisiin. Laissa tulee vähentää kaavoituksen tasoja ja määritellä niiden roolit siten, että kaavat ovat nopeammin luotavissa”, Tero Kiviniemi sanoo.

”Asemakaavan osalta on tärkeä siirtyä niin sanottuun periaatekaavaan. Se asettaa tarkat raamit ja yleiset tavoitteet alueen käytölle, mutta ei lukitse yksityiskohtaisesti arkkitehtuuria ja rakennusten suunnittelua. Näin aluesuunnittelu saataisiin paremmin tukemaan eikä kangistamaan alueiden elinvoiman kehittämistä.”

Laissa on Kiviniemen mukaan tarpeen myös erotella toisistaan aiempaa selvemmin alueiden käyttöön ja rakentamiseen liittyvät säädökset. Laaja-alaisesta laista on nykymuodossaan hankala löytää kulloinkin tarvittavat pykälät, kun lain kahta puoliskoa ei ole ryhmitelty omiksi kokonaisuuksikseen.

Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja, YIT:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi nosti asian esiin puheenvuorossaan liiton syyskokouksessa 22. marraskuuta Helsingissä.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

RT:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642