| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Etsimme kokeilijoita digitalisoimaan kiinteistö- ja rakentamisalaa – hankehaku päällä 15.11. saakka

KIRA-digi tarjoaa rahoitusta kokeiluille, jotka edistävät rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota. Ensimmäinen hakukierros on avoinna 15.11.2016 saakka. Tervetuloa mukaan vauhdittamaan kiinteistö- ja rakentamisalan muutosta ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen toimiala, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset kirittävät yhdessä koko toimialan digitalisaatiota. Tärkeä osa hanketta ovat kokeilut ja pilotit. 

Kokeilijoita voivat olla sekä yritykset että yhteisöt. Kokeiluohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen, muun muassa suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat. 

Kokeiluhankkeiden teemoja ovat:

  1. Tieto: Tiedon avaamiseen, tarjoamiseen, jalostamiseen tai hyödyntämiseen liittyvät elinkaarenaikaiset uudet mahdollisuudet ja esteiden poistaminen esimerkiksi linkitetyn datan tai datan avaamisen kautta. 
  2. Palvelut: Asiakasarvon lisääminen ja prosessien virtaviivaistaminen alan ekosysteemissä uusien ja olemassa olevien digitaalisten palvelujen avulla. 
  3. Vakiointi: Yhteentoimivien standardien, tietomallien, sanaston, nimikkeistön tai tehtäväluetteloiden tarjoamat elinkaarenaikaiset mahdollisuudet esimerkiksi prosessien, menettelyiden, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. 
  4. Asioiden/Esineiden Internet: Kokeiluissa yhdistetään esimerkiksi elinkaarivaiheita, laitteita, liikkumista, tietolähteitä ja virtuaalimaailmaa sekä palveluratkaisuja uudella tavalla.
  5. Toimintamalli: Kokeilut ravistelevat elinkaarenaikaisia toimintamalleja ja etsivät uusia ratkaisuja ja käytäntöjä digiajan mahdollistamilla keinoilla ja periaatteilla. 

KIRA-digi -hanke rahoittaa kokeiluja yhteensä 4,4 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018. 

Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, kunnat ja ministeriöt. 

Näin haet 

Hakujulistus, yksityiskohtainen tukiohjelma sekä hakulomakkeet löytyvät sivulta:

Lisätietoja

  • Digipäällikkö, KIRA-digi-hanke, Teemu Lehtinen, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi
  • Erityisasiantuntija Minna Perähuhta, ympäristöministeriö, p. 0295 250 223, etunimi.sukunimi@ym.fi