| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Diginatiivit kovaa valuuttaa tulevaisuuden työmailla

Tulevaisuuden rakennustyömaa yhdistää perinteiset kädentaidot ja digitaaliset työvälineet. Vaikka vielä tässä vaiheessa mobiililaitteita on lähinnä työnjohtajien ja nokkamiesten käsissä, uuden sukupolven rakentajat saavat piirustukset 3D-mallinnettuina sähköisessä muodossa. Kirveen lisäksi kädessä pitää pysyä myös tablettitietokone.

– Digitalisaatio on jo muuttanut talonrakennustyön luonnetta ja jatkossa muutos on vieläkin voimakkaampaa. Työtehtävät tulevat olemaan aikaisempaa huomattavasti itsenäisempiä ja perinteisen työnjohdon sijaan niitä tullaan ohjaamaan mobiililaitteiden avulla. Tässä mielessä nuori, diginatiivi rakentajasukupolvi on erittäin vahvoilla tulevaisuuden työmailla, toteaa Rakennusliiton Kymen aluetoimiston aluepäällikkö Kari Lapatto.

Rakennustyön vetovoima liittyy kuitenkin edelleen hyvin vahvasti käsillä tekemisen perinteeseen. Rakennusalalle kouluttautuneet henkilöt ovat kädentaidoiltaan monipuolisia osaajia ja ammattia varten hankitut tiedot ja taidot ovat helposti hyödynnettävissä myös työmaan ulkopuolella.

– Moni nuori on kertonut hakevansa tämänkin kevään yhteishaussa rakennusalan koulutukseen, koska kiinnostavien uransuunnitelmien lisäksi unelmissa siintää myös omin käsin rakennettu talo tai mökki. Näiden unelmien toteutumista edesauttaa toki myös se, että alan ansiotaso edustaa teollisuuden palkkatilastoissa kärkipäätä.  Etenkin urakkatöissä on mahdollista päästä erittäin hyville ansioille, Lapatto painottaa. Esimerkiksi talotekniikan alalla yli puolet tehtävistä tehdään urakkatöinä, joihin kenellä tahansa alan ammattilaisella on mahdollisuus päästä.

Digitalisaation lisäksi toinen työmailla jatkuvasti lisääntyvä asia on turvallisuus. Yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut se, että pään alueelle kohdistuneet työtapaturmat ovat vähentyneet pelkästään kahden viime vuoden aikana lähes neljänneksellä. Suuntaus on erittäin hyvä, sillä päähän kohdistuneissa tapaturmissa on aina hyvin vakavan vahingon mahdollisuus. Toisin kuin menneiden vuosikymmenten, nykypäivän rakennusalaa voi pitää käytännössä aivan yhtä turvallisina kuin mitä tahansa muutakin.

Rakennusalalle kouluttautuminen kannattaa, sillä seuraavan 10 vuoden aikana alalle tulee muun muassa eläköitymisten ja rakennuskannan kasvun myötä avautumaan peräti 45 000 työpaikkaa. Niin ikään EK:n arvion mukaan rakennusalan näkymät ovat positiivisimmat koko teollisuuden kentällä. Vaikka uusien asuntojen rakentaminen keskittyy lähinnä kasvukeskuksiin, myös maakunnissa rakentaminen jatkuu. Sen lisäksi, että korjausrakentaminen työllistää jatkuvasti kaikkialla Suomessa, myös esimerkiksi sairaaloita, kouluja, palvelukeskuksia sekä teollisuuslaitoksia rakennetaan koko maan alueella.

– Missään Kaakkois-Suomen seudulla ei tarvitse lähteä sataa kilometriä kauemmaksi kotoa päästäkseen sellaiselle kaupunkialueelle, jolla rakentaminen on aktiivista nyt ja tulevaisuudessa, Kari Lapatto huomauttaa, mutta kannustaa kuitenkin pitämään mielessä myös kasvukeskusten monipuoliset työskentelymahdollisuudet.


Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa 23.2.2016.


Lisätietoja: