| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Asetusluonnos rakennuksen esteettömyydestä lausunnoille

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä. Ehdotus noudattaa hallitusohjelman kirjauksia esteettömyydestä ja toteuttaa tavoitetta sääntelyn määrän vähentämisestä. Velvoittavien normien sijaan painotetaan hyvää suunnittelua.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että esteettömyys toteutuu tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti erityyppisissä rakennuksissa niiden käyttötarkoituksen mukaan rakennusten käyttäjien yhdenvertaisuutta heikentämättä. Esimerkiksi opiskelija- ja nuorisoasunnot vapautettaisiin kylpyhuoneiden mitoitusvaatimuksista. Kuitenkin 5 prosenttia kohteen asunnoista tulisi rakentaa täysin esteettömiksi, jotta opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa on jatkossakin tarpeeksi esteettömiä asuntoja niitä tarvitseville. Lisäksi kohteiden yhteistiloissa tulisi olla esteettömät wc-tilat vierailijoille.

Ehdotuksessa omakoti- ja paritalot vapautettaisiin kokonaan esteettömyyssäännöksistä. Lisäksi kaikkien tavallisten kerrostalojen kylpyhuoneiden mitoitusvaatimuksia lievennettäisiin. Toisaalta julkisten rakennusten, kuten hallinto- palvelu- ja liikerakennusten, esteettömyysvaatimuksia täsmennettäisiin, jotta ne olisivat entistä yhdenvertaisemmin kaikkien käytettävissä.

Velvoittavien säännösten ja ohjeiden eroa ehdotetaan selkeytettäväksi. Ehdotuksessa on myös täsmennetty erilaisia mittoja, jotta niiden soveltaminen olisi paremmin ennakoitavissa ja yhtenäistä koko maassa. Esimerkiksi luiskasta säädettäisiin jatkossa, ettei se saa olla liian pitkä tai jyrkkä.  Loiva luiska helpottaa paitsi pyörätuolilla ja rollaattorilla kulkevia, myös liikkumista lastenvaunujen, matkalaukkujen sekä tavara- ja muuttokärryjen kanssa.

Esteettömyysmääräysten uudistuksessa on huomioitu väestön ikääntyminen. Jotta ihmiset voivat asua kotona entistä pidempään ja elää itsenäistä arkielämää, tulee asuntojen, muiden rakennusten ja rakennetun ympäristön olla nykyistä esteettömämpiä ja turvallisempia. Ehdotuksessa helpotettaisiin itsenäistä liikkumista esimerkiksi siten, että kynnykset olisivat vaivattomia ylittää ja ovet kevyitä avata.

Lausuntoaika on 9.6.–12.8.2016.

Lausuntopyyntö YM:n verkkosivuilla.

_____________________________________________________________

Tiedote on julkaistu 9.6.2016 YM:n verkkosivuilla.