| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusalan yhteinen työturvallisuusviikko lähestyy. 18. - 22.5 vietetään ”Viisaat kypärät yhteen” -turvallisuusviikkoa koko maassa. 

Rakennusalan yhteinen työturvallisuusviikko lähestyy. 18. - 22.5 vietetään ”Viisaat kypärät yhteen” -turvallisuusviikkoa koko maassa. 

Turvallisuusviikolla järjestetään erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia koko maassa. Viikon aika vieraillaan ristiin eri yritysten työpaikoilla tekemässä turvallisuushavaintoja. 

Monttumaanantaina Helsingin Kalasatamassa keskustellaan muun muassa kaivanto-onnettomuuksista ja kaivantojen turvallisuuden varmistamisesta. Työmaakäynti tehdään Kalasataman REDIn työmaalle. Tiistaina rakennustuoteteollisuuden Tuotetiistain seminaarissa Pasilassa nostetaan pöydälle muun muassa asenteet ja terveysjohtaminen. Keskiviikon Viisaat kypärät yhteen -seminaarissa Vantaalla etsitään uusia tapoja parantaa työturvallisuutta ja kuullaan työsuojeluviranomaisten keinoista vaikuttaa asiaan. Torstaina on perinteinen telinetorstaipäivä. Perjantaina yritykset järjestävät omia turvallisuustapahtumia työmailla ja tehtaissa.

Pääkaupunkiseudun lisäksi tapahtumia järjestetään eri puolilla maata.

Rakennusala haluaa yhteisellä tempauksella parantaa alan turvallisuuskulttuuria. Osa yrityksistä on siinä jo päässyt hyvin eteenpäin.

Rakennusteollisuus RT seuraa omien jäsenyritystensä työtapaturmia. Kuukausittain tehtävään tapaturmakyselyyn vastaa keskimäärin 150 jäsenyritystä, jotka edustavat suurinta osaa rakentamisen volyymistä. Kyselyn yritysten tapaturmataajuus, eli työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden, on ollut noin 20. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko rakennusalalla on paljon suurempi, noin 70. Silti töitä on vielä tehtävä, kun alan tavoite on nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä.

Rakennusalan Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikon järjestää Rakennusteollisuus RT sekä yhteistyökumppanit Rakennusliitto, Rakli, SKOL, PRO ja viranomaistahot.

Työturvallisuuden parantamisessa pitää ajatella koko rakennusprosessia. Yritysjohto, henkilökunta, yhteistyökumppanit, suunnittelijat ja alihankkijat sitoutetaan ja koulutetaan työturvallisuuteen. Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia ja edellyttää jokaisen sitoutumista.

Lisätietoa viikon tapahtumista löytyy osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko