| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Vetovoima ry – kiinteistö- ja rakennusalan kasvattajaseura

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry on organisoinut kuluneen viikon aikana (20. - 27.10.2015) peräti viisi avoimet työmaat -tapahtumaa, joihin on osallistunut yhteensä yli 300 nuorta. Tapahtumien suosio onkin huikeassa kasvussa. Avoimia työmaita peräänkuuluttavat yhtälailla oppilaitokset kuin opiskelupaikkaa hakevien nuorten vanhemmatkin.

Avoimilla työmailla ammatinvalinnan kynnyksellä olevat nuoret pääsevät konkreettisesti pohtimaan omaa tulevaisuuttaan.

– Olipa se oma ala lopulta mikä tahansa, omakohtaiset kokemukset valintaa tehdessä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Käytännön työhön tutustuminen ehkäisee myös vääriä valintoja ja sen myötä tarpeettomia opintojen keskeytyksiä, toteaa Vetovoiman asiamies Janne Suntio.

Nuorten lisäksi myös opinto-ohjaajat ovat antaneet paljon positiivista palautetta tapahtumista. Rakennusala yhteistyökumppanina onkin saanut opoilta kiitettävän arvosanan. Vain harvojen alojen yritykset tarjoavat yhtä ainutlaatuisia mahdollisuuksia opintopolkujaan suunnitteleville nuorille.

Avoimista työmaista on etua yrityksillekin, eikä ainoastaan tutustumaan tulevalle nuorelle. Avoin työmaa on oiva konsti kirkastaa yrityksen imagoa tulevien työntekijöiden silmissä.

– Pitkällä tähtäimellä ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman saaminen varmistuu ja suosituimmat työnantajat pääsevät valitsemaan hakijoista parhaat päältä. Tällaiseen alan omaan kasvattajaseuratoimintaan panostamalla koko rakennus- ja kiinteistöpalveluala hyötyy, Janne Suntio summaa.

Haluatko avata työmaasi nuorille?

Avoimet työmaat on peruskouluaan päättäville sekä lukioikäisille suunnattu yhden päivän mittainen tilaisuus. Päivän aikana nuorille tarjotaan tietoa ja käytännön kokemuksia rakennus- ja kiinteistöpalvelualasta. Osallistujien määrä rajataan työmaan resurssien mukaan ja tilaisuuteen valitaan oppilaita heidän oman kiinnostuksensa perusteella.

Mikäli haluat kuulla lisää avoimet työmaat -konseptista, ota yhteys Vetovoima ry:n asiamieheen:
Janne Suntio, 050-449 7559 / janne.suntio@rakennusteollisuus.fi

Vetovoima pähkinänkuoressa

Vetovoima ry edistää koko kiinteistö- ja rakennusalan tunnettuutta ja vetovoimaa ammatinvalintaikäisten nuorten keskuudessa. Sen keskeisimpiä tehtäviä ovat mm. tiedon jakaminen alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista, nuorten kannustaminen alan koulutukseen sekä myötävaikuttaminen siihen, että KIRA-alalla on myös tulevaisuudessa riittävästi osaavaa työvoimaa.

Vetovoiman taustalla vaikuttavat KIRA-alan keskeisimmät liitot:

- Talonrakennusteollisuus ry
- Rakennustuoteteollisuus RTT ry
- INFRA ry
- Pintaurakoitsijat ry Kattoliitto ry
- Lattian- ja Seinänpäällysteliitto ry
- Kiinteistötyönantajat ry
- Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry
- Ammattiliitto Pro ry
- Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
- Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry
- Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA
- Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
- Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry
- Koneyrittäjien Liitto ry
- Isännöintiliitto ry
- Viher- ja ympäristörakentajat ry
- Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Avoimet työmaat mediassa