| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä

Juuri julkaistu suhdannekatsaus osoittaa, että Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne näyttäytyy alan toimijoille viime kevättä parempana. Töiden määrään odotetaan kasvua ensi talven sekä kevään aikana. Etenkin asunto- ja toimitilarakentamisen näkymät ovat kirkastuneet hieman ja niin ikään korjausrakentamisen ennakoidaan jatkavan kasvuaan.

Viime kesän aikana Varsinais-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne oli tavallista heikompi. Ennakkotietojen mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä alueen talonrakennustöiden aloitusten vuosisumma oli 2,4 miljoonaa kuutiometriä, joka on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Myönnettyjen rakennuslupien yhteismäärä oli 23 prosenttia edellisvuotta alemmalla tasolla.

Kesäkuun loppuun mennessä asuntoaloituksia oli viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana yhteensä 1 562. Määrä on 6 prosenttia enemmän kuin sitä edeltäneenä 12 kuukauden ajanjaksona. Rakennuslupien määrä sen sijaan supistui 24 prosenttia. Omakotitaloja aloitettiin 27 prosenttia ja rivitaloja 16 prosenttia vähemmän suhteessa edellisen vuoden toisen neljänneksen vuosisummaan. Kerrostalohuoneistoja toisaalta aloitettiin 48 prosenttia enemmän.

Muun talonrakentamisen aloitukset vähenivät vuosisummana 15 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Liike- ja toimistorakennusten aloitusmäärät vähenivät 23 prosenttia, mutta julkisten palvelurakennusten aloitukset vastaavasti kasvoivat 39 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuus- ja varastorakennusten aloitukset laskivat reilun viidenneksen.

Sekä rakennuttajat että talonrakennusurakoitsijat ovat antaneet viimeisen puolen vuoden suhdanteelle tyydyttävän arvosanan. Seuraavan puolen vuoden aikana teetettävien talonrakennustöiden määrän uskotaan lisääntyvän. Rakennuttajat uskovat asuntotuotannon pysyvän ennallaan, kasvua odotetaan lähinnä toimitilarakentamiseen. Talonrakennusurakoitsijat puolestaan ennakoivat asuntotuotannonkin kasvua. Suunnittelijoiden arvosana kuluneelle puolivuotiskaudelle on hyvä. Myös suunnittelutöiden määrään odotetaan lisäystä ensi kevääseen mennessä. Niin ikään korjausrakentamiseen ennakoidaan kasvua, mutta viime kevään odotuksia maltillisemmin.

Varsinais-Suomen suhdannekatsaus (pdf)

Lisätietoja

  • Markku Leppälehto
  • aluepäällikkö, Turun aluetoimisto
  • markku.leppalehto(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 745 3930, 09 129 9426