| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdanne pysynee ennallaan

Juuri toteutettu kysely osoittaa, että Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on säilynyt tyydyttävällä tasolla kuluneen talvikauden aikana. Rakennusalan toimijoiden osalta töiden määrä näyttää pysyvän ennallaan myös kevään ja tulevan kesän aikana.

Suhdannekyselyn vastauksista kävi ilmi, että suunnittelijat ja rakennuttajat näkevät suhdannetilanteen joko melko tai jokseenkin tyydyttävänä, mutta talonrakennusurakoitsijat heikompana. Urakoitsijoiden pessimistisempään näkemykseen vaikuttaa muun muassa viimeaikainen rakennuslupakehitys, joka on ollut kielteinen sekä toimitila- että asuntorakentamisen kohdalla.

Vuonna 2014 rakennuslupia myönnettiin Varsinais-Suomen alueella noin neljännes vähemmän kuin edellisvuonna. Ennakkotietojen mukaan viime vuoden kolmannella neljänneksellä erilaisten talonrakennustöiden aloitusten vuosisumma oli noin 2,2 miljoonaa kuutiometriä, joka on kolmanneksen verran edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Talonrakennustöiden aloitusmäärien arviointia tosin vaikeuttaa Tilastokeskuksen tilastointiuudistus.

Ennakkotietojen mukaan asuntorakentaminen supistui neljänneksellä edellisestä vuodesta. Laskua tapahtui kaikissa talotyypeissä. Myös toimitilarakentaminen supistui kokonaisuutena lähes 40 prosenttia.

Viime vuonna Varsinais-Suomen rakennusmarkkinoiden osuus oli noin 9 prosenttia koko maan markkinoista, eli kaikkiaan noin 2,6 miljardia euroa. Rakentaminen työllisti alueella keskimäärin 13 400 henkilöä, joka on noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus työvoimasta oli noin 8 prosenttia.

Yritysten toimintaan vaikuttavat tekijät

Yhtenä tärkeimmistä omaan toimintaan vaikuttavista tekijöistä Varsinais-Suomen rakennuttajat, suunnittelijat ja talonrakennusurakoitsijat pitivät talonrakentamisen yleistä, heikkoa suhdannetta. Rakennuttajat mainitsivat vielä omalta kohdaltaan tarjousten vähyyden sekä ammattitaitoisen henkilökunnan puutteen. Suunnittelijoiden toimintaan vaikuttivat myös ammattitaitoisten suunnittelijoiden puute sekä kireät aikataulut. Urakoitsijat lisäsivät omalle listalleen rakennustöiden vähäisen määrän ja urakkahintojen laskun.

Kokonaisuutena rakentamisen suhdanteen ei ennakoida enää heikkenevän. Positiivista on, että korjausrakentamisen ohella myös uudisrakentamisen alamäki pysähtynee kuluvan vuoden aikana.


Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan tästä.


Lisätietoja:

Markku Leppälehto
Aluepäällikkö, Talonrakennusteollisuus ry, Turun aluetoimisto
markku.leppalehto@rakennusteollisuus.fi, 040 745 3930

Sami Pakarinen
Pääekonomisti, Rakennusteollisuus RT ry
sami.pakarinen@rakennusteollisuus.fi, 050 343 4337