| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Työmaan hyvät käytännöt kaikkien käyttöön

Työmailla työskentelyssä syntyy monia rakentamisen hyviä käytäntöjä ja ideoita, joita voitaisiin levittää laajempaankin käyttöön. Nyt ne usein jäävät vain kyseisen työmaan tai urakoitsijan tietoon. 

Tätä puutetta paikkaamaan julkaistu "Laadukasta rakentamista –työmaan hyviä käytäntöjä" -opas on nyt kaikkien saatavissa Rakennusteollisuus RT:n verkkosivuilta. Opas on jatkoa Toimiva työmaa – hyvä käytännöt -oppaalle, jonka sisältöä se täydentää.

Uudessa oppaassa käydään läpi aikataulujen ja suunnittelun merkitystä, rakentamisen laatua, johtamisen kehittämistä sekä työmaan digitaalisia välineitä.

- Käytännön työmaatilanteissa monet asiat nousevat esiin, se mitä lukee sopimuksissa pitää saada toimimaan myös käytännössä. Tehtävät eivät toteudu suunnitellusti ellei esimerkiksi aikataulut, välitavoitteet ja kustannukset ole realistisia, kertoo Anssi Koskenvesa, yksi oppaan tekijöistä.

Koskenvesan yksi oma suosikki työmaan hyvistä käytännöistä on suunnitelmien ja aikataulujen esittäminen visuaalisessa muodossa. Pitkät tekstit voi jäädä lukematta, mutta kun suunnitteluaikataulu tai viikkosuunnitelma on esitetty visuaalisena kaaviona vaikkapa työmaatilojen seinällä, on siitä niin työntekijöiden kuin aliurakoitsijoidenkin helppo nähdä aikataulut ja vastuut.

Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä -opas 
Videoita laatuasioista