| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Turvallisuuden edistäminen on jatkuvaa työtä

Alkuvuoden työpaikkakuolemat rakennusalalla muistuttavat karmeudellaan jatkuvan työturvallisuustyön tärkeydestä. Jatkuva perehdytys-, opetus- ja valvontatyö ovat lääkkeet jatkuvan tapaturmariskin torjuntaan rakentamisessa. Rakentamisen jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii vastapainokseen aktiivisen riskejä arvioivan ja poistavan työturvallisuustyön. 

Rakennusalan työturvallisuudessa korostuu jokaisen yksilön vastuu omasta työturvallisuudestaan. Päätoteuttajan ja työnantajan vastuu työturvallisuudesta on selkeä. Rakennustyömaan päätoteuttajan työturvallisuusvelvoite täyttyy kun:

  • työnantaja on tehnyt työmaan työturvallisuussuunnitelman
  • työnantaja on pitänyt työntekijän kirjallisen perehdytyksen työmaan työturvallisuussuunnitelman mukaan sisältäen työmaakierroksen
  • työnantaja on tehnyt kirjallisen työn turvallisuussuunnitelman esim. purkutyösuunnitelman
  • työnantaja on pitänyt työntekijän työkohtaisen perehdytyksen työn turvallisuussuunnitelman mukaan esim. työvaiheen aloituspalaverissa ja mestan katselmuksen yhteydessä työ on käyty työkohteessa läpi

Työturvallisuuden johtovelvoite on siis raskas, mutta em kohdat täytettyään työnantaja vastaavan mestarin johdolla on riittävästi johtanut työturvallisuutta. Aktiivinen puuttuminen työturvallisuuspuutteisiin tulee tapahtua esim. TR-mittaushavaintojen muodossa viikoittain.

Jokainen työntekijä on vastuussa oman työskentelynsä turvallisuudesta annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokaisen rakennusalan työntekijän työturvallisuutta parantavista uudenaikaisista keinoista käy esimerkiksi Skanskan verkkokoulu, joka on Rakennuslehden sivuilla.

Rakennusteollisuus RT ry järjesti 18.–22.5.2015 valtakunnallisen työturvallisuusviikon teemalla Viisaat kypärät yhteen. Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen työturvallisuusviikon seminaari pidettiin 20.5.2015 Kuopiossa. Aamupäivän aikana halukkaat saivat tutustua Skanska Talonrakennuksen ja Rakennusliike Laptin kerrostalokohteisiin Pihlajalaaksossa ja iltapäivän seminaari kokosi yhteen keskeisen joukon rakennusalan työturvallisuuden johtajia. Kaikki seminaariaineistot on koottu yhdelle sivulle

Koko seminaaripäivän keskeisin anti oli hyvät työturvallisuusjohtamisen käytännöt. Seminaariesitykset toivat ansiokkaasti esille työturvallisuuden hyviä käytäntöjä. Molemmat seminaaripäivänä vieraillut työmaat edustivat työturvallisuusjohtamisen esimerkkikelpoista kärkeä.

Laptin työmaan esimerkki ilahdutti vieraitaan sillä, kuinka nopeasti PK-yrityskin voi parantaa työturvallisuuskulttuuria, kun siihen sitoutuu koko johto toimitusjohtajasta aina työmaamestariin saakka. Molemmille yrityksille sekä Skanskalle, että Laptille voi ennustaa korkeaa sijoitusta meneillään olevassa Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa.