| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Skanska Talonrakennus ja Lapti voittajiksi kovatasoisessa työturvallisuuskisassa

Kahdessa sarjassa järjestetyn yritysten välisen kilpailun voittajiksi ylsivät konsernisarjassa Skanska Talonrakennus Oy Itä-Suomi sekä pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa Rakennusliike Lapti Oy.

Lisäksi kilpailun kummassakin sarjassa palkittiin paras perustus-/runkotyömaa, sisävalmistustyömaa ja peruskorjaustyömaa. Konsernisarjan voittajia ovat Skanska Talonrakennuksen runkotyömaa Asunto Oy Pappilankulma Kuopiossa, YIT Rakennus Oy:n sisävalmistustyömaa Asunto Oy Joensuun Linjaseppä sekä Lujatalon peruskorjaustyömaa MAP Kirkko Kuopiossa.

Pk-yritysten sarjassa vastaavat ykköstilat menivät Rakennustoimisto Eero Reijosen Käärmelahden koulun työmaalle Maaningalla, Rakennusliike Laptin Asunto Oy Puijonpursi -työmaalle Kuopiossa sekä Rakennusliike Kuoman Lapinlahden terveyskeskuksen saneeraustyömaalle. 

Rakennusteollisuus Itä-Suomen piirin työturvallisuuskilpailu oli tähänastisista kovin tasoltaan, vaikka siinä tarkastukset tehtiin ennakkoon ilmoittamatta. Näin ei jäänyt sijaa silmänpalvonnalle, ja kilpailu selvitti todellista turvallisuus- sekä ympäristötilannetta rakennustyömailla.

Skanska Talonrakennuksella turvallisuus hanskassa

Skanska Talonrakennus Itä-Suomen työsuojelupäällikkö Matti Eronen kertoo, että yrityksen Kuopion työmailla ei ole tänä vuonna ollut yhtään sairauspoissaoloa työtapaturman vuoksi. Joensuussakin poissaoloja on vain parista lievästä haaverista.

– Tapaturmataajuutemme on pudonnut Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella lähelle yhtä eli reilulla kymmenellä prosentilla edellisvuodesta. Siitäkin voi vielä parantaa.

– Suotuisa kehitys on ennen kaikkea hyvän asennoitumisen ansiosta. Työturvallisuuden ensiarvoinen merkitys hyväksytään laajasti kaikissa henkilöstöryhmissä. Se on kiinteä osa työn suunnittelua ja johtamista. Työturvallisuusasiat ovat esillä säännöllisesti viikkopalavereissa ja niistä tiedotetaan tehokkaasti. Panostamme myös työturvallisuus- ja ympäristökoulutukseen. Esimerkiksi tänä vuonna jokaiselta työmaaltamme kävi yhteensä 12 henkilöä putoamis- ja henkilösuojauskurssin. Työntekijät voivat esittää parannuksia työturvallisuuteen vaikkapa riskejä vähentävillä vaihtoehtoisilla työmenetelmillä. Turvallisuuden valvonta kuuluu työnjohdon perustoimenkuvaan, Eronen jatkaa.

– Ilahduttavaa on, että työntekijät kantavat vertaisvastuuta eli huomauttavat tarvittaessa turvallisuuspuutteista kavereilleen. Se on tärkeää etenkin aliurakoitsijoiden vetämisessä turvatalkoisiin. Heidän osaltaan on vielä turvallisuussavottaa, mutta parempaan päin mennään. UPA-arvointi on hyvä väline tässä työssä, Matti Eronen summaa.

Skanskan As Oy Pappilankulman uudisrakennustyömaan työsuojeluvaltuutettu ja ympäristövastaava Jyrki Hämäläinen muistuttaa työmaaympäristön siisteyden ja järjestyksen merkityksestä työturvallisuudelle.

– Se lisää myös tuottavuutta ja tehokkuutta, kun ei tarvitse etsiä kadonneita tavaroita. Ydinasia on, että jokainen työntekijä huolehtii järjestyksestä. Kierrätettävät tavarat kootaan, lajitellaan ja kuljetetaan asianmukaisesti kaatopaikoille. Koulutuksella on tämäkin asia saatu menemään perille. Toki haasteita vielä on, kuten pölysuojaus sisätöissä, Hämäläinen toteaa.

Pappilankulman vastaava työnjohtaja Ossi Taipale korostaa saumatonta yhteistyötä työnjohdon ja työntekijöiden kesken turvallisuusasioissakin.

– Yhdessä sopien ja suunnitellen sitoudutaan turvallisiin työtapoihin ja suojavälineiden käyttöön. Silti tarvitaan päivittäistä valvontaa ja puuttumista. Sama koskee työmaiden järjestystä. Siinäkin työnjohdon tinkimättömyys ja TR-mittarien käyttö on tuonut tulosta. Yleinen asenne on parantunut paljon tämän vuosikymmenen aikana. Yritysjohtomme on vahvasti työturvallisuuden takana ja siihen panostetaan riittävästi, kertoo Taipale.

Myös Skanska Talonrakennus Oy:n Itä-Suomen työsuojeluvaltuutettu Markku Tirronen pitää yrityksen menestystä työturvallisuuskisassa vuosia kestäneen nousujohteisen ja suunnitelmallisen kehitystyön sekä mittavien panostusten tuloksena.

– Suojavarusteissa ja koulutuksissa ei ole säästetty. Turvallisuuskysymyksille annetaan aikaa palavereissa ja työnteossakin. Olemme saaneet koko rakentamisketjumme ylimmästä johdosta yksittäiseen työntekijään -työtehtävästä riippumatta- puhaltamaan yhteen hiileen turvallisuusasioissa. Alihankkijoissa on vielä haastetta, mutta iskostamme tinkimättömän turvallisuuskulttuurimme heihinkin. Vaihtoehtoa ei ole, Tirronen painottaa.

Turvallisuus syntyy monesta tekijästä

Kaksi ykköspalkintoa voittaneen Rakennusliike Laptin rakennuspäällikkö Jussi Heikkilä korostaa erityisesti työmaamestarien toimintaa kilpailumenestyksessä.

– He ottautuivat huolella kilpailun kriteerien saavuttamiseen. Ennestään jo hyvän työturvallisuustason lisäksi terästäydyimme ympäristö- ja siisteysasioissa. Ne vaikuttavat olennaisesti paitsi turvallisuuteen myös työvaiheiden etenemisvauhtiin, yritysimagoon ja jopa rakennuskohteiden myytävyyteen.

– Kuopion Pihlajalaaksossa sijaitseva rivitalokohteemme As Oy Puijonpursi on siistein näkemäni työmaa. Muitakin samanlaisia kommentteja olen kuullut, joten se on voittonsa ansainnut. Jatkamme samalla linjalla, emmekä lepää menestyksen laakereilla. Perustamme Kuopioon uuden työsuojelupäällikön vakanssin. Aiemmin tehtävää on hoidettu Oulusta, kertoo Heikkilä.

Rakennusliike Kuoman työpäällikkö Hannu Toivanen tähdentää, että kertaus on pysyvän oppimisen tie turvallisuusasioissakin.

– Niistä on jaksettava puhua toisenkin kerran ja työnjohdon on oltava itse esimerkkinä sekä toimittava jämäkästi. Puutteita ja piittaamattomuuksia ei katsota sormien läpi – ei alihankkijoillakaan. He ovat turvallisuus- ja ympäristöasioissa aivan samalla viivalla oman väkemme kanssa. Vakiintunut henkilöstömme on etu tässä asiassakin, koska heillä asenne ja tietoisuus ovat hyvällä tolalla.

– Teemme aika paljon urakoita julkisen sektorin tilaajille mm. koulujen, päiväkotien ja terveydenhuollon rakennusten osalta. Monissa tällaisissa peruskorjaus- ja muutostyöurakoissa on huolehdittava myös tilaajan henkilöstön ja heidän asiakkaidensa turvallisuudesta. Se lisää turvallisuus- ja ympäristöhaasteita, kertoo Toivanen.

Lujatalon työpäällikkö Pasi Vornanen korostaa työnjohdon merkitystä työturvallisuuden vaalimisessa ja kehittämisessä jo työmaan ja sen työvaiheiden suunnittelusta lähtien.

– Peruskorjausurakoissa turvallisuus painottuu kenties jopa uudisrakentamista enemmän, kun niissä on purkamistöitäkin ja vanhoja, ehkä outojakin rakenteita sekä materiaaleja.

– Palkitun MAP kirkon rakennustyömaamme erityispiirteenä Kuopiossa oli erittäin jyrkkä ulkokattotyö. Sääsuojauksella, vankoilla telineillä ja putoamissuojakaiteilla sekä valjailla onnistuimme niin hyvin, ettei työmaalla sattunut yhtään läheltä piti -tilannetta tai putoamisturmaa. Muitakaan isompia haavereita ei tullut. Se on paras turvallisuuspalkintomme, työturvallisuuskisan menestystä vähättelemättä, toteaa Vornanen.

Itä-Suomen piirin alueellisessa työturvallisuuskilpailussa voittoa juhlivat Rakennusliike Lapti (vas.) ja Skanska Talonrakennus Oy:n Itä-Suomen yksikkö. 

Rakennusliike Laptin rakennuspäällikkö Jussi Heikkilä (vas.) ja aluejohtaja Risto Pekkarinen vastaanottivat pk-yritysarjan 1. palkinnon työturvallisuuskilpailussa.

Rakennusteollisuus Itä-Suomen piirin työturvallisuuskilpailun 2015 tulokset

Konsernisarja

1. Skanska Talonrakennus Oy Itä-Suomi
2. NCC Rakennus Oy

 • Paras perustus/runkotyömaa
  Skanska Talonrakennus, As Oy Pappilankulma
 • Paras sisävalmistustyömaa
  YIT Rakennus Oy, As Oy Joensuun Linjaseppä
 • Paras korjausrakentamistyömaa
  Lujatalo Oy, MAP Kirkko Kuopio

Pk-yrityssarja

1. Rakennusliike Lapti Oy
2. Rakennusliike Kuoma Oy
3. Kesälahden Rakennus Oy

 • Paras perustus/runkotyömaa
  Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Käärmelahden koulu
 • Paras sisävalmistustyömaa
  Rakennusliike Lapti Oy, As Oy Puijonpursi
 • Paras korjausrakentamistyömaa
  Rakennusliike Kuoma Oy, Lapinlahden terveyskeskuksen saneeraus