| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Luottamus rakennusalan tulevaisuuteen ei horju taantumassakaan - puheenjohtajat korostavat yhteistyötä rakentamisen ketjussa

Rakennusteollisuus ry Itä-Suomen piirin puheenjohtajuus vaihtui syyskokouksessa 21.10.2015. Kuopion Monirakennus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pitkänen otti luottamustehtävän vastaan sitä kolme vuotta hoitaneelta Skanska Talonrakennus Oy:n Itä-Suomen yksikönjohtaja Tarmo Stjernalta.

Uuden ja vanhan puheenjohtajan työelämätaustat rakennusalalla ovat hieman erilaiset, mutta näkemykset alan nykytilasta sekä tulevaisuudesta eivät poikkea merkittävästi. Pitkän linjan talonrakentaja Tarmo Stjerna korostaa rakentamisprosessin koko ketjun saumatonta ja avointa yhteistyötä, riippumatta mitä uudisrakennetaan tai peruskorjataan.

– Projekteissa on saatava alusta lähtien yhtä köyttä vetämisen henki tilaajasta ja rakennuttajasta suunnittelijoihin, rakennusurakoitsijoihin sekä alihankkijoihin ja viime kädessä yksittäisiin työntekijöihin asti. Se on paras laadun tae. Onneksi tässä on edistytty viime vuosina, kun aito vuoropuhelu on lisääntynyt vastuun väistelyn sijaan. Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke -koulutusprojektia onkin syytä jatkaa hyvien kokemusten perusteella, Stjerna korostaa.

Stjerna pitää myönteisenä myös lainsäädännön kehitystä harmaan talouden torjumiseksi ja laadun varmistamiseksi mm. CE-merkinnällä, vaikka uusi normisto on hieman lisännyt byrokratiaa rakennustyömailla.

– Toisaalta kehittynyt tietotekniikka hyvine ohjemistosovelluksinen ja langattomat tietoliikenneyhteydet tabletteineen ovat yleistyneet rakennustyömailla. Ne helpottavat ja tehostavat työnjohdon toimintaa ja poistavat paperibyrokratiaa. Myönteistä on myös työturvallisuuden paraneminen. Se on kiristyneiden turvallisuus- ja ympäristönormien lisäksi koulutuksen sekä kohentuneiden asenteiden ansiota, Tarmo Stjerna huomauttaa.

Toiveena turvapuisto

Kuopion Yrittäjien puheenjohtajuudesta RT Itä-Suomen piirijärjestön nokkamieheksi siirtynyt Pasi Pitkänen iloitsee myös työturvallisuuden paranemisesta vastikään päättyneen kilpailun erinomaisten tulosten valossa. Silti siinä ei olla vieläkään maksimissa.

– Parempi turvallisuuskulttuuri näyttää vähitellen menevän perille alihankkijoillekin. Edellisen aluepäällikön, Veikko Matikaisen, ideoima Työturvallisuuden harjoitusalue, Turvapuisto, alkaa toivottavasti konkretisoitua Pelastusopiston Heinälammin harjoitusalueelle ensi vuonna. Turvapuisto olisi jopa valtakunnallinen edistysaskel rakennusalan työturvallisuuden kehittämisessä. Piiriyhdistyksemme on vankasti hankkeen takana, tähdentää Pitkänen.

Pitkänen pitää Tarmo Stjernan tavoin tärkeänä rakentamisen kaikkien osapuolten yhteistyötä.

– Se on keskeisin keino nostaa rakentamisen laatua. Yksikin heikko lenkki ketjussa, pahimmillaan yksi henkilö, voi virheellään ja välinpitämättömyydellään vaarantaa kokonaislaadun. Haastetta lisää rakennusprojektien pirstoutuminen yhä useampiin ala- ja erikoisurakoihin.

Rakentamista tarvitaan aina

Sekä Stjerna että Pitkänen suhtautuvat rakennusalan tulevaisuuteen luottavaisesti huolimatta pitkäksi venyneestä ja edelleen jatkuvasta taloustaantumasta sekä kireästä kilpailutilanteesta.

– Rakentamista tarvitaan aina mutta se kohdentunee jatkossa enemmän ruuhka-Suomeen ja maakuntakeskuksiin. Itä-Suomessa se tarkoittaa Kuopion ja Joensuun seutuja.

– Täydennysrakentaminen lisääntyy kaupunkien keskustoissa tehokkaan yhdyskuntasuunnittelun myötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon suuruudistukset aiheuttanevat uudis- ja korjausrakentamistarpeita vuosikymmenen lopulla, arvioi Stjerna.

Korjausrakentamiseen yrityksellään keskittyvä Pasi Pitkänen uskoo juuri korjausrakentamisen kasvuun, vaikka taloustaantuma hidastaa valtion ja kuntien panostuksia suuresta korjausvelasta huolimatta.

– Asunto-osakeyhtiöt ovat kuitenkin aktivoituneet erilaisiin saneerauksiin. Myös muuntorakentaminen lisääntynee, kun muun muassa tarpeettomia liikehuoneistoja muutetaan asuinnoiksi tai muiksi hyötytiloiksi.

– Kilpailua on ollut ja tulee aina olemaan rakennusalalla. Toivottavasti se ei muutu epäterveeksi eli kannattavuudesta pidetään huolta urakkahinnoittelussa eikä sorruta harmaaseen talouteen, Pitkänen huomauttaa.

Niin uusi kuin väistynytkin puheenjohtaja toivovat RT:n Itä-Suomen piiriyhdistyksen jäsenmäärän kasvua nykyisestä 60:stä sekä jäsenistön aktivoitumista. Järjestäytymisestä on monenlaista käytännön hyötyä edunvalvonnan, koulutuksen, viestinnän ja verkottumisen myötä.

Kuvassa vasemmalla uusi puheenjohtaja Pasi Pitkänen, oikealla Tarmo Stjerna.