| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje ilmestynyt - tarkastuksen toteutus ja dokumentointi uudella työkalulla

Uusi RIL-ohje on luotu olemassa olevien rakennusten rakenteellisen turvallisuuden vapaaehtoiseen ja lakisääteiseen tarkastukseen.

Rakennuksissa esiintyneet vakavat rakenteelliset ongelmat ovat lisääntyneet 2000-luvun alusta alkaen. Ne ovat osoittaneet, että rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa että ylläpidossa esiintyy jatkuvasti puutteita.

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista astui voimaan 15.4.2015. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tuore julkaisu, RIL 269-2015 Rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje, toimii käytännön työkaluna sekä oma-aloitteisessa että lakisääteisessä tarkastuksessa.

Ohjeen määrittelemä tarkastusmenettely kuvaa mm. menettelyn piiriin kuuluvien rakennusten määrittelyä, tarkastustyön tilaamista ja ohjausta, tarkastuksen käytännön toteuttamisesta sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadintaa.

Julkaisun nettisivulla on excel-työkalu, jonka avulla tarkastus toteutetaan, dokumentoidaan ja raportoidaan. Työkalu sisältää myös rakenteiden käyttö- ja huolto-ohjemallin.

Ohje on tarkoitettu rakennuksen omistajille ja ylläpitohenkilökunnalle sekä rakenteiden tarkastajille. Ohjetta voivat hyödyntää myös rakennusvalvontaviranomaiset.

Lue lisää julkaisusta RIL:n sivuilta.

 

Lisätiedot:

Ohjeen kirjoittaja, Gunnar Åström, RIL, tekninen johtaja, 040 514 4823, gunnar.astrom@ril.fi