| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakentamiseen liittyvä yhteistyö Venäjän kanssa tiivistyy

Suomi ja Venäjä tiivistävät yhteistyötä rakentamisessa ja rakennussuunnittelussa. Askelmerkit yhteistyön kehittämiselle luotiin 3.12. Säätytalolla allekirjoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (Memorandum of Understanding).

Venäjän puolesta pöytäkirjan allekirjoitti rakentamisen, asumisen ja kunnallistalouden varaministeri Juri Reiljan ja Suomen puolesta työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Lisäksi oman yhteistyösopimuksensa solmivat samassa yhteydessä Rakennustuoteteollisuus RTT ry sekä Venäjän kansallisen rakennusmateriaalien tuottajien yhteenliittymä.

Varaministeri Juri Reiljan valtuuskuntineen vierailee Suomessa 3.–4.12. Vierailunsa aikana he tutustuvat myös mm. Kalasataman REDI-rakennuskohteeseen, Vallillan ja Alppilan Konepaja-asuntokohteeseen sekä Herttoniemen Loiste-asuntokohteeseen.

Yhteishankkeita ja parempaa tiedonvaihtoa

Yhteisymmärryspöytäkirja luo Suomen ja Venäjän välille puitteet entistä kattavammalle yhteistyölle niin asuntorakentamisen, uudis- ja korjausrakentamisen kuin rakennusten suunnittelun saralla. Tarkemmiksi yhteistyöteemoiksi maat ovat tunnistaneet mm. rakennusten energiatehokkuuden, sisäilman laadun, elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja materiaalitehokkuuden.

”Erityisesti olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien yhteisten kehitysprojektien jalkauttaminen toisi toivottua, suurempimittakaavaista energiansäästöä molemmissa maissa”, toteaa toimitusjohtaja Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä.

Käytännössä yhteistyö tulee näkymään esimerkiksi maiden tutkimuslaitosten välisinä uusina kumppanuuksina ja yhteistyöhankkeina sekä entistä kattavampana tietojen ja kokemusten vaihtona erityisesti kunta- ja aluetasolla. Pöytäkirjan puitteissa maat myös pyrkivät tunnistamaan rakenteellisia ja taloudellisia esteitä, jotka vaikeuttavat nykyvaatimusten mukaista, tehokasta ja taloudellista rakentamista sekä laatimaan ehdotuksia esteiden voittamiseksi.

Seuraavaksi Suomi ja Venäjä perustavat yhteistyöryhmän, joka laatii pöytäkirjan tavoitteita toteuttavan yhteistyöohjelman sekä tarkemman suunnitelman käytännön toimista. Työryhmä kutsuu toimintaansa mukaan maiden julkishallinnon ja talouselämän sekä tutkimus- ja opetuslaitosten edustajia ja asiantuntijoita ja se raportoi suunnitelmista ja tuloksista Suomen ja Venäjän hallitusten väliselle talouskomissiolle.

                                                                                                      Kuva: Eeva Murtolahti


Lisätietoja:

  • Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 157
  • Toimitusjohtaja Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus RTT, p. 09 129 9302