| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusalan tilaajavastuuvalvonta vuonna 2014

Rakennusalan tilaajavastuuhankkeessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 931 tilaajavastuutarkastusta. Määrä on 55 % kaikista Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimeenpanemista tilaajavastuutarkastuksista; näin ollen rakennusala on valvonnan suurin yksittäinen kohde.

Tilaajavastuuhankkeen tavoitteena oli huolehtia, että pääurakoitsijan lisäksi myös urakkaketjun alihankkijat noudattavat selvitysvelvollisuutta kaikilla tasoilla. 

Työmaatarkastusten ohella viime vuoden aikana lisättiin yritystarkastuksia kohdentaen niitä muun muassa maalaus- ja pintaurakointiyrityksiin. Lisäksi tarkastettiin esimerkiksi telinefirmoja sekä rakennustuoteteollisuuteen ja rakennuspalveluiden vuokraukseen erikoistuneita toimijoita.

30.4.2015 mennessä laiminlyöntimaksuprosessi on käynnistetty noin 130 rakennusalan tarkastuksessa. Vuodesta 2014 alkaen, kyseiseen päivään mennessä, laiminlyöntimaksuja on määrätty 51 kappaletta, yhteenlasketulta summaltaan 164 418 euroa.

Viranomaisyhteistyötarkastuksia tehtiin viime vuonna rakennusalan tilaajavastuuhankkeen sisällä yhteensä 67, joista 22:ssa oli mukana myös poliisi. Viranomaisyhteistyö jatkuu edelleen kuluvan vuoden aikana.

Yksi keskeisimmistä havainnoista rakennusalan tilaajavastuuvalvonnassa on ollut se, että lain selvitysvelvollisuuden näkökulmasta katsoen kunnossa olevia kohteita on selvästi aikaisempaa enemmän kaiken kokoisissa yrityksissä. Tämä osoittaa, että valvonnalla on saatu aikaan positiivista kehitystä.


Lue Aluehallintoviraston tiedote tästä 

Lisätietoja: http://www.tyosuojelu.fi/fi/tilaajavastuu