| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Myös rakennusalalla työnseisauksia perjantaina 18.9.

Rakennusliitto on päättänyt toteuttaa kaikilla työehtosopimusaloillaan kolmen tunnin mielenilmauksen/työnseisauksen perjantaina 18.9.2015 kello 6.00 ja 18.00 välisenä aikana. Lisäksi palkansaajakeskusjärjestöjen mielenilmaukseen ovat ilmoittaneet osallistuvansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN perjantaina kello 11 sekä Ammattiliitto Pro muiden järjestäytyneiden palkansaajien kanssa samanaikaisesti.

Mielenilmaus on palkansaajajärjestöjen ilmoituksen mukaan osoitettu hallituksen työvoimakustannusten leikkaamista koskevia päätöksiä vastaan.

Rakennusteollisuus RT pitää työtaistelua ylimitoitettuna ja seurauksiltaan kohtuuttomana.

RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari toteaa, että jos lakolla vastustetaan ainoastaan hallituksen ilmoittamia toimenpiteitä, ne ovat työmarkkinajärjestelmämme mukaan laillisia ns. poliittisia työtaisteluja. Jos työtaistelun yhteydessä esitetään myös voimassa olevaan työehtosopimukseen kohdistuvia vaatimuksia, työtaistelu on lainvastainen.

Työnseisauksen ajalta ei makseta palkkaa siihen osallistuville työntekijöille.

RT:n ja sen jäsenliittojen asiamiehet antavat tarvittaessa tarkempia toimintaohjeita jäsenyrityksilleen.