| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Puutuoteteollisuus irtautuu Rakennusteollisuudesta

Puutuoteteollisuus ry irtautuu Rakennusteollisuus RT:stä 1.1.2016 ja perustaa yhdessä muiden tahojen kanssa laajemman puutuoteverkoston Metsäteollisuus ry:n yhteyteen. Puutuoteteollisuus on ollut yksi Rakennusteollisuuteen kuuluvan Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimialayhdistyksistä ja vastannut puutuotejaoston toiminnasta.

”Puutuoteteollisuuden side Rakennusteollisuuteen on ollut löyhempi kuin valtaosalla muilla toimialayhdistyksillämme, koska se on keskittynyt jäsenyritystensä elinkeinopoliittiseen ja tekniseen edunvalvontaan eikä kuulu rakennusalan työehtosopimusten piiriin”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.

Puutuoteteollisuus hoiti aiemmin etupäässä rakennuspuusepänteollisuuden edunvalvontaa, mutta vuonna 2011 mukaan tulivat ammattimaisen puurakentamisen ratkaisut, kun yhdistykseen liittyivät Stora Enso, UPM ja Versowood. Suuret metsäteollisuuskonsernit ovat koko ajan olleet jäseninä myös Metsäteollisuudessa, joka vastaa muun muassa mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden työehtosopimuksista.

”Rakennusteollisuuden yhteys puupohjaiseen rakentamiseen ei toki katkea nytkään. RTT:n pientaloteollisuusjaostossa valtaosa jäsenyrityksistä on puutalovalmistajia. Talonrakennusteollisuuden jäsenyritykset puolestaan rakentavat puukerrostaloja käytännössä. Puutuoteollisuus pyrkinee puolestaan jatkossakin edistämään entistä kilpailukykyisempien ratkaisujen ja yhtenäisten standardien kehittämistä ammattimaiseen puurakentamiseen”, Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimitusjohtaja Juha Luhanka sanoo.

Lisätietoja:

  • Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja
    Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
  • Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimitusjohtaja
    Juha Luhanka, puh. 050 414 0084


Puutuoteteollisuus on ammattimaisen puurakentamisen, kantavien puurakenteiden ja puupohjaisten rakennustuotteiden valmistajien edunvalvontaorganisaatio. Kantavien puurakenteiden rinnalla jäsenyritysten tuotteita ovat muun muassa ikkunat, ovet, keittiökalusteet sekä kiinto- ja erikoiskalusteet.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry toimii tuoteteollisuusyritysten toimialayhdistyksenä Rakennusteollisuus RT:ssä. Rakennustuoteteollisuustoimiala jakaantuu viiteen jaostoon, joihin kuuluu puutuotteiden lisäksi betoni, teräsrakenteet, rakennusmateriaalit ja pientaloteollisuus.

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluu kaikkiaan viisi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Pinta ja LVI-tekninen urakointi.