| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Keskustoimisto

Palonkestävyyden osoittaminen teknisille lämmöneristeille

Lämmöneristeiden CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit on kirjoitettu materiaalistandardeiksi siten, että niissä ei käsitellä tarkemmin lämmöneristeiden eri käyttökohteita. Siten ne eivät kata kaikissa lämmön- ja paloeristettyjen rakenteiden eri käyttökohteissa Suomessa (tai muissa maissa) vaadittavia perusominaisuuksia.

Esille on tullut tapaus, jossa IV-urakoitsija on joutunut vaihtamaan jo asennetun IV-kanavien paloeristeen toiseen kunnan palotarkastajan vaatimuksesta, koska IV-kanavien ympärille jo asennetulta eristeeltä puuttui palonkestävyysselvitys, mikä osoittaisi rakenteen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman palomääräysten tuntiluokkavaatimuksen. Kuitenkin molempien eristeiden suoritustasoilmoituksissa esitetyt ilmoitetut perusominaisuudet ovat täysin samat. Palonkestävyyttä ei voi CE-merkinnän suoritustasoilmoituksessa ilmoittaa, koska teknisten mineraalivillaeristeiden harmonisoitu tuotestandardi SFS-EN 14303 ei sitä käsittele. Tämä olisikin hankalaa, koska tuntiluokka osoitetaan IV-kanavan ja paloeristeen muodostamalle rakenteelle.

Ongelmasta on keskusteltu alan teollisuuden, viranomaisten, TUKESin ja VTT Expert Services Oy:n edustajien kanssa.

Lämmöneristeen perusominaisuudet ilmoitetaan harmonisoidun tuotestandardin mukaisessa suoritustasoilmoituksessa (DoP). Sen lisäksi valmistaja osoittaa IV-kanavan ja lämmöneristeen muodostamalle rakenteelle vapaaehtoisella akkreditoidun kolmannen osapuolen sertifikaatilla, että paloeristetyllä rakenteella on riittävä palonkestävyyden tuntiluokka. Vapaaehtoisen sertifikaatin tulee perustua standardin SFS-EN 13501-3 mukaiseen luokitukseen, ja luokitus osoitetaan IV-kanavien testistandardin SFS-EN 1366-1 mukaisilla polttokokeilla. Koeohjelman laajuus perustuu asiantuntija-arvioon, jossa sovelletaan EXAP-standardia SFS-EN 15882-1.

Lisätietoja

  • Antti Koponen
  • konsultti, vt erityisasiantuntija
  • antti.koponen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 414 0082, 09 1299 299