| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Itä-Suomen Rakentajaseminaarissa perehdyttiin Lean-strategiaan

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen perinteisessä Rakentajaseminaarissa Siilinjärven Kunnonpaikassa esiteltiin maailmanlaajuisesti levinneen Lean-johtamisen mahdollisuuksia rakentamishankkeiden tehostamiseen. 

Sunprofile Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Koukkari kertoi Japanista Toyotan autotehtailta periytyvän Lean-johtamisstrategian olevan toimialariippumaton ja sopivan niin teollisuus- kuin palvelualoillekin, myös rakentamiseen.

– Lean keskittyy asiakkaille arvoa tuottamattoman toiminnan poistamiseen tai ainakin minimointiin. Se painottaa arvoa tuottavien prosessien virtaustehokkuutta. Toiminnan virtaustehokkuuden parantaminen lyhentää toimitusaikoja, lisää ennustettavuutta ja kannattavuutta sekä vapauttaa käyttöpääomia ja aikaa innovatiivisuuteen. Myös työvoiman ja koneiden käyttö tehostuu. Rakennusalalla Lean-strategian on todettu vähentävän myös laatupoikkeamia ja työtapaturmia, Jyrki Koukkari luettelee.

– Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeita asioita tai tuotteita saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan oikean laatuisina. Samalla vähennetään kaikkea turhaa tekemistä sekä ollaan joustavia ja avoimia myönteisille muutoksille ja luovuudelle. Käytännössä Lean tähtää asiakastyytyväisyyden ja laadun parantamiseen, virheiden minimointiin, toimituskustannusten pienentämiseen sekä tuotannon läpimenoaikojen lyhentämiseen. Lean’issa tarvitaan tarkkoja virtausaikojen mittauksia, Koukkari selvittää.

Aitoa asiakaslähtöisyyttä

Lean-strategian ydinkonsepteja ovat arvon määrittämisen ja arvoketjujen perustuminen asiakkaan näkemykseen ja tarpeisiin, arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen, työntekijöiden osallistaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Asiakkaille arvoa tuottamattomia toimintoja ovat mm. kuljetukset, varastot, ylituotanto, yliprosessointi, vialliset tuotteet ja odotusaika.

Jyrki Koukkarin mukaan 90 prosenttia tai jopa enemmän yritysten tekemisestä ei tuota suoranaista arvoa asiakkaille:

– Resurssien ja prosessien suunnittelussa ei kannata ottaa kerrallaan liian isoa kokonaisuutta käsittelyyn. Lean-strategian toteuttamiseen on monia eri tapoja. Keskeistä on sitouttaa siihen koko organisaatio ylimmästä johdosta toimintoketjujen viimeiseen suorittajaan. Oleellista on myös jatkuva parantaminen ja oppiminen sekä palveluprosessien kehittäminen.

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttosen mielestä Lean-ajattelu on rakennusalallakin varteenotettava keino tehostaa toimintaa, parantaa kannattavuutta ja lisätä asiakaslähtöisyyttä.

– Rakentamisessa pitäisi laajemmin hyödyntää Leanin mahdollisuuksia. Se edellyttää mm. suunnittelijoiden pysymistä hyvin ajan tasalla työmaiden etenemisestä sekä työntekijöiden mahdollisimman yhtäjaksoista työskentelyä ja siirtymistä seuraaviin työvaiheisiin hukka-ajan eliminoimiseksi sekä sujuvaa yhteistyötä alihankkijoiden kanssa eli hyvin osaavaa työnjohtoa ja sitoutunutta työvoimaa, toteaa Anttonen.

– Hyviä Lean-johtamisen käytäntöjä rakentamisessa ovat työmailla pidettävät suunnittelukokoukset työmaaympäristöön jalkautuvien suunnittelijoiden kesken ja viikkopalaverit, joissa työntekijöillä on aito mahdollisuus vaikuttaa tuotannon sujuvuuteen, Anttonen jatkaa.

Hänen mielestään paras yksittäinen esimerkki Lean’ista rakennustyömailla on Last Planner -viikkoaikataulutus:

– Siinä tulevien viikkojen työt suunnitellaan isolle yhteiselle aikatauluseinälle esim. tarramuistilapuilla. Näin onnistutaan mm. materiaalitoimitusten optimoinnissa. Niiden on oltava oikeita ja oikea-aikaisia. Virheet on minimoitava kerralla kuntoon -periaatteella toimien. Tosiasia on, että rakennustyön taloudellisuus on suoraan verrannollinen sen sujuvuuteen.

Paneeli pui onnistunutta johtamista

Rakentajaseminaarissa puntaroitiin myös hyviä rakennusalan johtamiskäytäntöjä. Lujatalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalon vetämään paneeliin osallistuivat Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja, Kumoni Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pitkänen, Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalo, YIT Rakennus Oy:n aluejohtaja Risto Pennanen sekä PS-Tasotyö Oy:n toimitusjohtaja Markus Pohjonen.

Onnistuneesta johtamisesta esimerkeiksi nousivat paneelissa vahva vastuun ottaminen ja toisaalta sen oikea delegointi alaspäin, hyvä ennakkosuunnittelu, kestävät ja joustavat toimintajärjestelmät ja jalkautuminen työmaille. Tärkeää on myös resurssijohtaminen eli pitää oikea määrä henkilökuntaa oikeissa tehtävissä sekä oikeiden materiaalien ja työvälineiden hankkiminen oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Osaavan johtamisen merkitys korostuu virhetilanteissa, muutoksissa sekä ongelmissa. Lisäksi johtajien arvoilla on suuri merkitys menestymiselle ja kehitykselle, todettiin paneelissa.

Hyvinvoinnin RT-liiga alkaa syyskuussa

Kunnonpaikan kehittämispäällikkö Heli Vehkala oli mukana seminaarissa kertomassa työhyvinvoinnista yritysten menestystekijänä ja kilpailuvalttina. Työhyvinvoinnin ”talo” rakentuu hänen mukaansa yhteisöllisyydestä, osallistamisesta ja sitouttamisesta. Tavoitteena on parempi työssä jaksaminen, työuran piteneminen sekä kasvanut työn tuloksellisuus ja sujuvuus.

Vehkala esitteli syyskuun alusta käynnistyvää, Kaikki pelaa -konseptilla toteutettavaa RT-liigaa. Kyseessä on rakennusalan yritysten henkilöstölle ja johdolle Kunnonpaikassa kehitetty uusi työhyvinvoinnin edistämiskonsepti, jossa tuloksia seurataan ja osallistujia motivoidaan kilpailulla. Siinä mittarina on kehonkoostumismittauksella todennettava vatsaontelon haitallisen viskeraalirasvan suhteellinen väheneminen ensi vuoden kevääseen mennessä.

– Hyvinvoinnin ja kilpailutulosten parannuksiin pyritään terveillä elämäntavoilla kuten liikuntaa lisäämällä ja paremmilla ravintotottumuksilla. Yhteisöllisyyttä korostavassa kilpailussa on välitavoitteita, jossa parhaat yritykset palkitaan. Kunnonpaikka toimii RT-liigan ”valmentajana” ja jääkiekkoseura KalPa sen kummina, kertoo Vehkala.