| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Betonijaosto

Itä-Helsingin uusi keskus on vuoden 2015 Paalutustyömaa

Vuoden 2015 Paalutustyömaaksi valittu Itä-Helsingin uusi keskus sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa, jonne Kesko rakennuttaa nykyisen K-citymarketin alueelle uuden ja modernin kauppakeskuksen.

Vuoden 2017 lopussa valmistuvan ensimmäisen rakennusvaiheen laajuus on 26 000 kerrosneliömetriä ja investoinnin arvo noin 100 miljoonaa euroa. Hanke käsittää uuden K-Citymarketin sekä runsaasti ravintoloita, kahviloita ja muita palveluja. Kokonaisuudessaan rakennushanke kestää useita vuosia ja on arvoltaan useita satoja miljoonia euroja.

Ensimmäisessä vaiheessa paalutettiin teräsbetonipaaluja yhteensä noin 40 km, vaativimmassa paalutustyöluokassa PTL 3. Paalutettava maapohja muodostuu pinnassa noin metrin täyttömaakerroksesta, jonka alapuolella on löysää savea 10 - 15 metriä ja savikerroksen alla 5 - 25 metrin tiukka hiekka-moreenikerros. Lyöntipaalutusohje LPO-2011 mukaiset betonipaalut ovat kooltaan 350 x 350 mm2 (n.1800 kpl) ja 250 x 250 mm2 (n.700 kpl).

Vuoden 2015 Paalutustyömaan valinnan perusteina olivat erityisesti paalutustöiden erinomainen organisointi ja johtaminen sekä sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä. Laadukas lopputulos varmistettiin ammattitaitoisen paalutusurakoitsijan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja johtamisella, samalla hyödyntäen täysimääräisesti teräsbetonipaalujen kilpailukykyiset ominaisuudet.

Tuomariston perusteluja vuoden 2015 Paalutustyömaan valinnalle:
• Ennakkosuunnittelu on tehty huolellisesti ja riittävän laaja koepaalutus suoritettu PDA –mittauksia hyödyntäen.
• Työturvallisuus on mietitty tarkkaan ennakolta, eikä tapaturmia ole sattunut. Paalutustyöt suoritettiin siten, että alueella ei samanaikaisesti ollut muita työvaiheita käynnissä. Työmaan kulkutiet ja purkupaikat pidettiin hyvässä kunnossa sekä esteet merkattiin selkeästi ja kaivannot aidattiin huolellisesti.
• Paalutustöiden volyymin, työmaan laajuuden ja tiukan aikataulun vuoksi haasteellinen toimintojen kitkaton yhteensovittaminen on onnistunut hyvin.
• Yhteistyö ja tiedonkulku paalutoimittajan ja työmaan välillä on ollut toimivaa. Paalutilaukset tehtiin lohkoittain, perustuen lohkokohtaisten koepaalutusten perusteella arvioituihin paalupituuksiin ja –määriin, näin varmistettiin virheettömät ja täsmälliset paalutoimitukset varusteineen.
Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi Tuomo Eilola.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttajat:
Rakennuttaja Kesko Oyj
Projektinjohto Haahtela-rakennuttaminen Oy
Maanrakennus- ja perustusurakoitsija Kreate Oy
Paalutusurakoitsija YIT Rakennus Oy
Pohjarakennussuunnittelija Pohjatekniikka Oy
Rakennesuunnittelija Wise Group Oy
Paalutoimittaja HTM Yhtiöt Oy
Aiemmat vuoden paalutustyömaat ovat Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie, Espoo (2014) sekä Kauppakeskus Puuvilla, Pori (2013).

Lisätietoja: Betoniteollisuus ry, Ari Mantila, puh 09 129 94 10, ari.mantila@rakennusteollisuus.fi

Betoniteollisuus ry on suomalaisen betoniteollisuuden kattojärjestö. Sen 47 jäsenyritystä valmistavat betonisia rakennustuotteita kuten betonielementtejä, valmisbetonia, harkkoja, päällystekiviä, betoniputkia ja kattotiiliä. Betoniteollisuus ry on osa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:tä.