| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Infrahankkeisiin ehdolla uudenlainen rahastomalli

Valtion ja kuntien infrahankkeiden rahoittamiseksi on kehitelty rahastoa, jossa yhdistyisi uudella tavalla julkinen ja yksityinen raha. Sen avulla voitaisiin toteuttaa kasvua edistäviä liikennehankkeita ja vähentää julkisen rakennuskannan korjausvelkaa. Rahastomallin on valmistellut riippumaton investointipankki Icecapital Rakennusteollisuus RT:n aloitteesta.

Kommandiittimuotoisen rahaston oman pääoman sijoittajina toimisivat Suomen valtio ja kotimaiset institutionaaliset sijoittajat. Rahaston tavoite omaksi pääomaksi on 400 miljoonaa euroa. Tästä puolet sijoittaisi valtio ja toisen puolen eläkevakuutusyhtiöt. Vierasta pääomaa rahasto hankkisi erillisiin hankekohtaisiin projektiyhtiöihin yhteensä noin 1,2 miljardia euroa. Rahasto sijoittaisi liikenneinfraan, julkisiin palvelurakennuksiin kuten koulujen korjauksiin ja teknisiin verkostoihin.

”Rahaston kautta saataisiin liikkeelle muutaman vuoden aikana yli puolentoista miljardin euron arvosta infrahankkeita. Valtion budjetissa ei ole lähivuosiksi varattu juuri lainkaan rahoitusta esimerkiksi kasvukeskusten tarvitsemille uusille joukkoliikenneinvestoinneille. Rahasto mahdollistaisi kipeästi kaivattujen hankkeiden toteuttamisen vain vähäisellä valtion panostuksella”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Icecapital perustaisi rahastoa varten uuden, erillisen hallintoyhtiön, joka vastaisi rahaston sijoituksista ja muusta operatiivisesta toiminnasta. Icecapitalin ehdotuksen mukaan vieraan pääoman käyttö voidaan tehdä kustannustehokkaasti esimerkiksi hyödyntämällä valtion täytetakauksia. Tällöin projektiyhtiöiden velkarahan hinta ei muodostuisi merkittävästi julkisen sektorin edullisia lainanottokustannuksia korkeammaksi.

”Valtio ja kunnat pystyisivät rahaston myötä tekemään tarvittavia investointeja ahtaiden budjettiraamien ulkopuolisella rahoituksella. Kustannukset jakautuisivat näin pidemmälle ajanjaksolle, samoin kuin hankkeiden hyödytkin. Lisäksi hankkeet tuottaisivat jo rakennusvaiheessa runsaasti verotuloja sekä työtä kaikkiaan 24 000 henkilötyövuoden edestä”, Tarmo Pipatti valottaa.

Pipatin mukaan Suomen pitäisi ehdottomasti hyödyntää myös Euroopan strategisten investointien rahaston uusia rahoitus- ja takausmuotoja. Jotta EU:n kasvupaketista voidaan saada rahaa, pitää syntyä konkreettisia ja sitovia päätöksiä hankkeista, jotka eivät ole pelkästään julkisesti rahoitettuja. Uusi rahastomalli mahdollistaisi yksityisen ja julkisen rahan kytkennän, joka nykyisestä rahoitusvalikoimasta puuttuu.

Icecapitalin kehittämä rahastomalliehdotus on esitetty useille poliittisille päätöksentekijöille ja valtiovarainministeriölle, jonka kanta on ratkaiseva.


Toimitusjohtaja Ari Lahti, Icecapital Securities Ltd, puh. 0400 601 579