| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Harmaan talouden torjunta rakennustyömailla: poliisi ja työsuojelutarkastajat tehostavat työntekijäluetteloiden valvontaa

Työntekijäluetteloissa on ollut puutteita ilmoitusmenettelyn alkutaipaleella. Tänä keväänä valvontaa jatketaan tehostetusti eikä puutteellisista tiedoista selviä enää ilman rapsuja. 

Työturvallisuuslakiin tuli kesällä 2014 muutos, jonka mukaan rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

Työsuojelutarkastajien ja poliisin syksyllä suorittamassa valvonnassa kävi ilmi, että rakennustyömaista vain vajaalla kolmanneksella oli työntekijäluettelot lain edellyttämällä tasolla. Osalla työmaista luetteloita ei ollut lainkaan tai niissä oli runsaasti puutteita. Vielä näiden tarkastusten yhteydessä puutteista ei sakotettu, vaan työsuojelutarkastajat antoivat ohjeita luetteloiden laatimisessa.

Etelä-Suomen alueella tehostettua valvontaa jatketaan kevään 2015 aikana. Valvontaiskujen yhteydessä poliisi voi sakottaa päätoteuttajan vastuuhenkilöä, mikäli luettelot eivät ole kunnossa. Puutteellinen tai kokonaan puuttuva luettelo on työturvallisuusrikkomus, josta määrätään päiväsakkoja.

Luettelon lisäksi tarkastuksilla valvotaan muun muassa, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on veronumerollinen tunnistekortti.

Lakimuutokset ovat tehostaneet harmaan talouden torjuntaa

Työturvallisuuslain muutoksen ja tiedonantovelvollisuuden tavoitteena on  harmaan talouden torjunnan tehostaminen. Uusien säädösten myötä

  • rakentamispalveluiden tilaaja on velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle tiedot veloitetuista urakkaeristä
  • päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat.

"Viime vuosina tehdyt lakimuutokset ovat tehokkaasti parantaneet harmaan talouden ehkäisyä rakennusalalla: alan verokertymä on kasvanut, vaikka työllisten määrä on kääntynyt laskuun", kertoo työsuojelutarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lue koko tiedote Aluehallintoviraston sivuilta.