| Talonrakennusteollisuus ry | Uusimaa

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuonna 2014 menestyneet yritykset ja työmaat

Uudenmaan Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2014 parhaat yritykset, rakennuttajat ja työmaat palkittiin 24.2.2015 Helsingissä.

Isojen talonrakennusyritysten sarjan voitti NCC Rakennus Oy, toiseksi tuli Rakennusosakeyhtiö Hartela ja kolmanneksi YIT Rakennus Oy. Pienten yritysten sarjan voitti Rakennuspetäjä Oy, toiseksi tuli T2H Rakennus Oy ja kolmanneksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaa. Infra-alan yritysten sarjan voitti YIT Rakennus Oy Infrapalvelut, toiseksi SRV Infra Oy ja kolmanneksi VR Track Oy.

Talonrakennuskohteiden rakennuttajista kunniakirjalla palkittiin Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy, joka toimi Aalto-yliopiston peruskorjauksen vaiheen 4, U-osaston rakennuttajana. Samassa kohteessa turvallisuuskoordinaattorina toiminut ISS Proko Oy:n edustaja palkittiin myös kunniakirjalla. 

Infrakohteiden rakennuttajana palkittiin Helsingin Seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, joka toimi Länsi-Espoon runkovesijohtotyömaan Ravitien osuuden rakennuttajana. Kunniakirjojen perusteena oli hyvä yhteistyö rakennuttajan ja päätoteuttajan välillä työturvallisuusasioiden hoidon osalta.

Arviointikohteina vuoden 2014 kilpailussa olivat työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR- mittareilla mitattuna ja yrityksessä sattuneiden työtapaturmien kokonaismäärä sekä työergonomia. Turvallisuustason mittaukset ja tarvittavat selvitykset tekivät aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat.

Remonttikohde osoittautui turvallisimmaksi työmaaksi

Isojen talonrakennusyritysten kolme parasta palkittua työmaata olivat kaikki NCC Rakennus Oy:n toteuttamia kohteita. Paras näistä oli Aalto-yliopiston peruskorjauksen vaihe 4, U-osasto, toiseksi tuli As Oy Kirkkonummen Kaaripiha ja kolmanneksi As Oy Helsingin Juusteni.

Pienten talonrakennusyritysten sarjan voitti Rakennuttajatoimisto HTJ:n kohde Oy Schenker East Ab / Viinikkalan Maaliikennekeskus, toiseksi tuli Rakennustoimisto Nousiaisen kohde Fazer Makeiset Oy, Suklaan vastaanottokeskus ja kolmanneksi T2H Rakennus Oy:n As Oy Vantaan Harald.

Infra-alan työmaista ensimmäiselle sijalle sijoittui kaksi työmaata. Nämä olivat Graniittikeskus Kallio Oy:n toteuttama Piispanpihan perusparannus ja Hentebynkadun rakentaminen sekä YIT Rakennus Oy Infrapalveluiden toteuttama Hyvinkään urheilukentän perusparannus.

Toiseksi sijoittui niin ikään YIT Rakennus Oy Infrapalvelut kohteellaan Koirasaarentien länsiosan, Hopealaakson alueen ja Borgströmin mäen rakentaminen. Kolmanneksi ylsi E.M. Pekkinen Oy:n kohde Länsi-Espoon runkovesijohto, Ravitien urakointi.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon sai Rakennusosakeyhtiö Hartela. Infra-alan yritysten sarjassa kiertopalkinnon vastaanotti YIT Rakennus Oy Infrapalvelut. Kiertopalkinnon saa yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Kilpailussa saivat lisäksi kunniamaininnan työturvallisuusasiansa moitteettomasta hoidosta neljä talonrakennusalan ja yksi infra-alan aliurakoitsija. Talopuolella kunniamaininnan saivat AL-Katot Oy, Laurin Putkityö Oy, Novart Oy ja VIP-Sähkö Oy. Aliurakoitsijoita ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Infra-alan aliurakoitsijoista kunniamaininnan sai Rakentajat Piippo & Pakarinen Oy.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.

Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat. Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein / väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein + väärin -havainnot).


Lisätiedot:

  • Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto,
    aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, puh. (09) 1299 207, 0500 602 415
    ja asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694
  • Etelä Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue,
    työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen, puh. 040 758 1135
  • Infra ry, asiantuntija Ari Kähkönen, 050 511 6770
  • RAKLI ry, tekninen johtaja Ilpo Peltonen, puh. 040 551 9404