| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi, Lahti-Kymi, Lounais-Suomi ja Satakunta, Pohjois-Suomi ja Lappi, Sisä-Suomi ja Pohjanmaa, Uusimaa, Keskustoimisto

Turvallisimmasta työmaasta tasaväkinen kisa

Talonrakennusalan valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on ratkennut. Vuoden 2014 turvallisimmaksi työmaaksi nousi Skanska Talonrakennus Oy:n Jyväskylässä sijaitseva kohde As. Oy Jyväskylän Postimestari.

Kolme seuraavaa, lähes tasapisteisiin päättynyttä työmaata olivat Lemminkäinen Talo Oy:n kohteet As. Oy Nokian Kankaantaan Kerttu ja As. Oy Porin Aurinkopurje sekä NCC Rakennus Oy:n kohde Ruusupuisto Jyväskylässä.

Neljännen kerran järjestetyn työturvallisuuskilpailun loppusuoralle selvinneet yksitoista yritystä kävivät tasaväkisen kilpailun siitä, kenen työmaalla työturvallisuusasiat oli hoidettu kaikkein esimerkillisimmällä tavalla. Voittaja selvisi vain kahden pisteen erolla. Valtakunnallinen ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailu on yksi rakennusalan keskeinen keino matkalla kohti tapaturmatonta toimintaa.

Työturvallisuuskilpailuista vauhtia tapaturmattomuuteen

Työturvallisuuskilpailut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi kehittää turvallisuusjohtamista ja vaikuttaa asenteisiin. Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä.

Nyt päättyneessä kisassa työmaiden työturvallisuutta arvioitiin kolmella eri tavalla. Suurin merkitys oli työmaan turvallisuustasoa mittaavalla TR-mittauksella. Siinä kierretään työmaalla ja tehdään oikein-väärin -havaintoja työmaan eri turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Sijoitukseen kilpailussa vaikutti myös kaikkien työmaalla työskentelevien työtapaturmien määrä sekä yrityksen turvallisuustoiminnan ja rakennuttajavelvoitteiden hoidon taso.

Kilpailun neljän parhaan yrityksen työmaille ei tapaturmia juurikaan sattunut kilpailuvuoden aikana yhtä sormen loukkaantumista lukuun ottamatta.

Yritysjohto sitoutunut työturvallisuuden parantamiseen

Yrityksen turvallisuustoiminnan tasoa selvitettiin kilpailussa myös yritysjohdolle suunnatulla nettikyselyllä. Siinä selvitettiin muun muassa yritysjohdon sitoutumista työturvallisuuteen, mitä tavoitteita yritysjohto on asettanut yritystasolla työturvallisuudelle, ja miten aliurakoitsijoiden työturvallisuuden tasoa seurataan. Samalla selvitettiin seuraako yritysjohto tapaturmakehitystä, ovatko työturvallisuusasiat esillä johdon kokouksissa, ja miten työmaalla sattuneet tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan. Selvityksen perusteella yritysjohto on hyvin sitoutunutta työturvallisuuteen.

Kilpailussa kiinnitettiin huomiota myös rakennuttajien turvallisuustoimintaan. Miten hyvin rakennuttaja oli ottanut huomioon työturvallisuuden jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, ja kuinka aktiivisesti rakennuttaja hoiti hänelle kuuluvia turvallisuustehtäviä rakentamisen aikana.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenistössä tapaturmataajuus noin kolmannes alan keskiarvosta

Rakennusteollisuus RT käynnisti vuonna 2010 Nolla tapaturmaa 2020 -hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää tapaturmien määrää 30 prosentilla joka vuosi ja saada työtapaturmat minimiin vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite on kova ja siksi Rakennusteollisuus RT on vuoden 2013 alusta lukien seurannut kuukausittaisen kyselytutkimuksen avulla tapaturmatilanteen kehittymistä jäsenyrityksissä.

”Tällä hetkellä tapaturmataajuus kyselyyn vastanneissa yrityksissä vuoden 2014 osalta on hieman alle 20”, kertoo asiamies Ahti Niskanen Talonrakennusteollisuus ry:stä. Luku on vajaat kolmannes alan yleisestä tapaturmataajuudesta. Tapaturmataajuus mittaa työtapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden.

Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailuun ilmoittautui eri puolilta maata yhteensä 38 työmaata. Seuraava talonrakennusalan valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu järjestetään vuonna 2016. Kilpailun toteuttavat edellisen vuoden tapaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

Kilpailun tulokset

Yritys Työmaa Pisteet (max 100)
Skanska Talonrakennus Oy As. Oy Jyväskylän Postimestari 99,4
Lemminkäinen Talo Oy As. Oy Nokian Kankaantaan Kerttu 96,9
Lemminkäinen Talo Oy As. Oy Porin Aurinkopurje 96,8
NCC Rakennus Oy Ruusupuisto, Jyväskylä 96,7

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry, asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694
RAKLI ry, tekninen johtaja Ilpo Peltonen, puh. 040 551 9404
Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Raimo Jääskeläinen, puh. 040 752 6575
Lemminkäinen Talo Oy, turvallisuuspäällikkö Marjut Valtonen, puh. 040 5707 865
NCC Rakennus Oy, johtaja Ilkka Forsell, puh. 010 507 5457
Talonrakennusteollisuus ry, Sisä-Suomi, aluepäällikkö Jari Lehtonen, puh. 050 9116788 ja asiamies Harri Kaipio, puh. 050 548 0210
Talonrakennusteollisuus ry, Lounais-Suomi ja Satakunta, aluepäällikkö Markku Leppälehto, puh. 040 745 3930 ja asiamies Kimmo Lang, puh. 050 595 6422.