| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Mobiililaitteet hyväksi käytännöksi Kuopion yliopistosairaalan työmaalle

Rakennusliike Skanskan Itä-Suomen talonrakennusyksikkö on testannut onnistuneesti reilun vuoden ajan Kuopion yliopistollisen keskussairaalan suurella uudisrakennustyömaalla langattomia mobiililaitteita.

Applen iPadeja käyttävät yhteensä yli kymmenen vastaavaa mestaria, työnjohtajaa, työpäällikköä, asentajaa sekä toimihenkilöä joka päivä. Parhaimmillaan jopa 300 työntekijää työllistänyt, ensi keväänä valmistuva työmaa on Skanskan valtakunnallinen pilottikohde juuri mobiililaitteiden käytössä ja hyödyntämisessä.

Työpäällikkö Riku Pyykönen ja työmaainsinööri Riku Parkkinen uskaltavat jo tähänastisten käyttökokemusten perusteella sanoa, että mobiililaitteista on monenlaista hyötyä työmaarutiineihin.

- Ehkä suurin etu koituu, kun rakennukset ja niiden sisältämä talotekniikka sekä kaikenlaiset rakennetiedot tulevat tabletille kolmiulotteisena kuvana eri tarkastelukulmista missä ja milloin tahansa ilman ison piirustus- ja paperinivaskan kuljettamista. Paperit ovat jääneet paljolti syrjään.

Pyykönen ja Parkkinen kertovat myös, että tabletin avulla rakennusta voi tarkastella 3D-mallinnettuna niin kokonaisuutena kuin yksityiskohtaisestikin ja projektipankista voi kaivaa vaikkapa teknisiä lisätietoja. Lisäksi tabletilla saa yhteyden rakennuttajaan, suunnittelijoihin, aliurakoitsijoihin, tavarantoimittajiin, omaan keskustoimistoon tai mihin vain, joko yksittäin tai monenkeskisillä etäpalavereilla.

- Tabletilla voi myös ottaa, lähettää ja vastaanottaa kuvia, jotka monesti valaisevat asiaa enemmän kuin pitkät sanalliset tai kirjalliset selostukset. Dokumentoinnit voi tehdä tietokantaan työmaalla samanaikaisesti, kun asia tulee eteen. Niin se ei pääse unohtumaan tai muistumaan myöhemmin virheellisesti. Raportoinnitkin helpottuivat. Sähköisestä tiedonkeruusta ja siirrosta on apua myös tarjouslaskennoissa sekä materiaalihankinnoissa, Pyykönen jatkaa.

Suurin hyöty isoissa monimutkaisissa kohteissa

Riku Parkkisen mukaan mobiililaitteet ja niihin yhdistyvä tietomalli on erityisen hyödyllinen juuri sairaalalaajennuksen tapaisissa suurissa ja monimutkaisissa rakennuskohteissa, missä LVIS-talotekniikkaa ja erikoisrakenteita sekä huonetiloja on tavallista enemmän. Useat LVIS-asentajat ovat ottaneet mobiililaitteet tärkeäksi työvälineekseen havaittuaan sen kiistattomat hyödyt.

Pyykönen ja Parkkinen kertovat, että Applen iPadeille – ja kaiketi muunkin merkkisillekin laitteille – löytyy paljon hyviä ohjelmasovelluksia rakennusalan työmaa- ja toimistokäyttöön.

- Meillä on niistä tärkeimpinä mm. PlanGrid- ja mallinnusohjelmat, joissa on monenlaisia alasovelluksia. Ohjelmat, laitteet ja tietoliikenneyhteydet ovat niin toimintavarmoja, ettei häiriöistä ole ollut harmia. Käytön oppiminen on varsin vaivatonta, minkä vuoksi vanhemman kaartinkin normaali muutosvastarinta murtui nopeasti, sanoo Riku Pyykönen.

Hän muistuttaa, että myös työturvallisuutta luotaava TR-mittaus on viety mobiililaitteille. Yliopistosairaalan työmaa on siinäkin toinen Skanskan valtakunnallisista pilottikohteista.

- Kulunvalvonta on erillään mutta sekin olisi siirrettävissä mobiiliksi. Sairaalatyömaa ei ole enää ainoa rakennuskohteemme, missä käytämme mobiililaitteita kattavasti. Myös As Oy Sinisimpukan työmaalla ne ovat monipuolisessa käytössä. Uskon, että laitteista tulee pysyvä toimintatapa ja käytäntö muillakin työmaillamme.

Mittava ja haasteellinen hanke

Kuopion yliopistollisen sairaalan uudisrakennus- ja peruskorjaustyömaa on Skanskan Itä-Suomen alueyksikön historian suurin kohde. Arvoltaan se on kokonaisuutena noin 28 milj. euroa eli yli neljännes koko sairaala-alueen monivuotisesta työkannasta.

Vuoden 2013 keväästä työn alla olleeseen rakennus 2:een tulee mm. lukuisia leikkaussaleja, tehohoito- ja -valvontatiloja, poliklinikka, synnytyssaleja sekä perhehuoneita, mikä kertoo rakennusurakan vaativuudesta. Kaksivuotisen projektin suuruutta kuvastaa, että kiinteistön kokonaispinta-ala on 36 000 m2 ja kerrospinta-ala 163 000 m3.