| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Korkovähennysoikeuden poistaminen lähivuosina olisi kohtalokasta

Rakennusteollisuus RT:n mielestä asuntolainojen korkovähennysoikeuden lakkauttaminen keikuttaisi muutenkin hyvin epävakaita asuntomarkkinoita. Seuraukset osuisivat kipeästi sekä pitkäaikaisiin lainoihin sitoutuneisiin asuntovelallisiin että korkeiden vuokrien kanssa kamppaileviin vuokralaisiin.

Viime vuosina kovin kysyntäpaine on kohdistunut kasvukeskusten pieniin vuokra-asuntoihin. Vuokrat ovat laukanneet varsinkin pääkaupunkiseudulla tavallisten palkansaajien ulottumattomiin, kun taas asuntojen hintojen nousu on taittunut. 

”Korkovähennys on tasoittanut tietä omistusasumiseen etenkin pieni- ja keskituloisille. Olisi hulluutta poistaa se nykytilanteessa, kun kasvukeskusten vuokra-asuntomarkkinat eivät toimi kunnolla eivätkä kykene vastaamaan lisääntyvään kysyntään. Olennaisinta on ryhtyä pikaisesti toimiin, joilla kyetään merkittävästi lisäämään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuutta arvioinut ympäristöministeriön asettama hankeryhmä esittää raportissaan, että korkovähennysoikeus poistettaisiin vuoteen 2019 mennessä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan korkovähennysoikeutta leikataan vaiheittain siten että vuonna 2018 puolet koroista olisi vielä vähennyskelpoisia.

Raportin tänään vastaanottanut kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen totesi heti tuoreeltaan että korkovähennyksestä luopuminen ei ole realistista tulevalla hallituskaudella. Pipatti toivoo, että myös tuleva hallitus ymmärtää äkillisen suunnanmuutoksen riskit.

”Korkovähennyksen nopealla poistamisella voisi olla paljon suurempi psykologinen vaikutus asunnonostajiin kuin mitä korkovähennyksen tämänhetkinen rahallinen merkitys antaisi olettaa. Nyt pitää ehdottomasti välttää muutoksia, jotka entisestään lisäävät epävarmuutta. Asuntokauppa on ollut jo pitkään nihkeää, mikä patoaa tarvetta epäterveellä tavalla tulevaisuutteen ”, Tarmo Pipatti painottaa.

Ympäristöministeriön hankeryhmän ehdotuksista Pipatti pitää hyvänä muun muassa asuinkiinteistöjen varainsiirtoveron alentamista samalle tasolle kuin osakehuoneistojen kaupassa. Tosin Pipatin mukaan olisi syytä pohtia varainsiirtoveron poistamista kokonaan, koska asunnonvaihtoa ja muuttamista vähentävä vero on todettu useissa tutkimuksissa haitalliseksi.

Raportissa todetaan, että asuntotuotannon lisäämisessä keskeisintä on aktiivinen maapolitiikka ja riittävä tonttitarjonta. Raportin mukaan valtion ja kuntien velvoitteita on täsmennettävä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevissa sopimuksissa.

”Hallituksen paniikkijarrutus Pisararata-hankkeessa ja sen myötä kaavoitussopimuksen todennäköinen purkautuminen Helsingin kaupungin kanssa ei anna hyvää kuvaa siitä miten valtio hoitaa velvoitteensa”, Tarmo Pipatti huomauttaa.

 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 502