| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Verohallinto hyväksyy aluksi myös puutteelliset rakentamisilmoitukset

Rakennusalan verovalvontaa tehostava uusi tiedonantomenettely astuu voimaan heinäkuussa 2014. Aikarajan lähestyessä Verohallinto on päättänyt helpottaa yritysten tilannetta ja hyväksyä alkuvaiheessa myös puutteelliset ilmoitustiedot.

Uusi ilmoitusvelvollisuus ei koske vain rakennusyrityksiä, vaan kaikkia rakennus- ja kunnossapitotöiden tilaajia, kuten muiden alojen yrityksiä, taloyhtiöitä ja kuntia. Tiedonkeruujärjestelmän luominen on työlästä, ja monet yritykset ja muut tilaajat ovat pahasti myöhässä järjestelmien pystyttämisessä. Tämän vuoksi Verohallinnossa on päätetty, että menettelyn voi aloittaa osittain puutteellisin tiedoin.

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja kotitalouksien on ilmoitettava 1.7. lähtien tietoja rakentamistöistä. Heinäkuu on ensimmäinen kuukausi, jolta rakennustyön tilaajien täytyy kerätä urakka- ja työntekijätiedot. Tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään 5.9. mennessä. Tämän jälkeen tietojen kokonaan antamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, joten parempi vaihtoehto on toimittaa ainakin osa vaadituista tiedoista.

Koska uudistus on iso ja tärkeä, Verohallinto pyrkii alkuvaiheessa ensisijaisesti ohjaamaan ilmoitusvelvolliset toimimaan oikein ja suhtautuu laiminlyöntimaksujen määräämiseen maltillisesti.

Verohallinnon tiedote puutteellisen rakentamisilmoituksen antamisesta – katso listaukset urakka- ja työntekijätiedoista, jotka voi antaa puutteellisesti