| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Verohallinnon lievennykset ilmoitusvelvollisuudessa loppuvat

Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden alkuvaiheessa verottaja on soveltanut yritysten tekemiin ilmoituksiin kevennettyä menettelyä, joka päättyy vuodenvaihteessa. Tammikuusta eteenpäin on ilmoitettava kaikki verottajan edellyttämät tiedot.

Vaikka tammikuuta koskevat tiedot ilmoitetaan Verohallinnolle vasta 5.3.2014, on tiedot kerättävä jo tammikuussa. Yritysten on heti vuoden alusta otettava helpotuksen päättyminen huomioon toiminnassaan.

Urakkailmoituksia ei voi enää antaa ilman ulkomaisen urakoitsijan yhteystietoja, vuokratyöntekijän työskentelyaikaa koskevia tietoja tai kaikkia pakollisia urakan arvoa koskevia tietoja vuodenvaihteen jälkeen tehdystä työstä.

Työntekijäilmoituksia ei voi enää antaa ilman työnantajan yhteystietoja, vuokratyönteettäjän tunnistetietoja tai työntekijän tunnistetietoja vuodenvaihteen jälkeen tehdystä työstä.

Ilmoitusten määrä on kovassa nousussa

Marraskuun 5. päivä ilmoitettiin tiedot syyskuulta. Syyskuuta koskevia urakkailmoituksia annettiin 36.536 kappaletta. Urakkailmoituksia antoi 8.547 tiedonantovelvollista, ne koskivat 21.270 urakoitsijaa ja urakoiden yhteenlaskettu summa oli 25,5 miljardia euroa.

Syyskuuta koskevia työntekijäilmoituksia annettiin 25.189 kappaletta. Työntekijäilmoituksia antoi 3.822 tiedonantovelvollista, ne koskivat 130.368 henkilöä ja heidän 29.292 työnantajaansa 15.050 työmaalla.

Uusi lainsäädäntö rakennusalan ilmoitusvelvollisuudesta tuli voimaan 1.7.2014 ja ensimmäiset heinäkuuta koskevat ilmoitukset Verohallinnolle annettiin 5.9.2014. 

Kotitalouksien teettämiä rakennustöitä koskevia ilmoituksia on heinäkuusta alkaen marraskuuhun mennessä annettu yhteensä 10.700 kappaletta. Kotitalouksien on ilmoitettava rakennuslupaa edellyttävistä rakennustöistä.

 Tarkempia tietoja asiasta saat Verohallinnon kotisivuilta.