| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta, Keskustoimisto

Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä

Varsinais-Suomessa rakennusalan toimijat kokevat talonrakentamisen suhdannetilanteen heikommaksi kuin keväällä. Töiden määrän odotetaan laskevan talven ja tulevan kevään aikana. Talonrakennusurakoitsijoiden odotukset ovat hieman muita toimijoita synkemmät. Vain julkinen palvelurakentaminen on kasvanut selvästi. Asunto- ja toimitilarakentamisen näkymät ovat muuttuneet huonompaan suuntaan.