| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Vähäinen tonttitarjonta hilaa ylös asumisen hintaa

Epäonnistunut tonttipolitiikka sekä hidas ja monimutkainen kaavoitus ovat pääsyitä pääkaupunkiseudun asuntopulaan. Tarjonnan vähyys puolestaan nostaa asuntojen hintoja ja vuokria, mikä muodostaa esteen työvoiman liikkuvuudelle ja talouden kasvulle. Eri puolueiden edustajien ja virkamiesten näkemykset asuntopolitiikan kipupisteistä olivat hyvin yhdenmukaisia Rakennusteollisuus RT:n teettämässä vaikuttajatutkimuksessa.

Kaikki haastatellut pitivät suurimpana haasteena kohtuuhintaisen asumisen edellytysten varmistamista pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Tärkeimmäksi keinoksi nähtiin puolestaan tarjontaan vaikuttaminen.

Poliitikot peräänkuuluttivat kunnilta riittävää tonttimaan tarjontaa ja kaavoitusta asumiskäyttöön. Esimerkiksi kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.) totesi, että kuntien on pidettävä huoli siitä, että tarjolla on kohtuuhintaisia tontteja, joihin voidaan rakentaa.

Vastaavasti Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto suuntasi huomion rakentamiskelpoisten tonttien määrään.

”Tonttimaan tarjontaa pitää olla niin paljon, että aina löytyy joku kohde. Suurin osa korkeasta hinnasta pääkaupunkiseudulla tulee sijainnista ja maan hinnasta, ei rakennuskustannuksista. Asuntojen hintaa ei määrittele kustannukset vaan asiakkaiden maksuhalukkuus. Tätä rajoittaisi se, jos tiedettäisiin että aina löytyy tonttia rakennettavaksi. Heitän siis palloa kunnille”, Antti Suvanto sanoi.

Maata riittää, kaavoitus kiikastaa

Muun muassa Kaupunkitutkimus TA:n selvityksen mukaan niukka realistinen tonttivaranto on ollut Helsingin seudulla asuntotuotannon pullonkaulana kymmenen viime vuotta ja johtanut asuntomarkkinoiden kiristymiseen.

Puutetta ei ole maasta sinänsä vaan kuntien halusta ja kyvystä kaavoittaa ja valmistella sitä rakentamiskäyttöön sellaisilla sijainneilla, joilla on kysyntää. Eräs haastatelluista totesikin, että on epäloogista, että näin harvaan asutussa maassa väitetään olevan tonttipulaa ja asuminen on niin kallista. Vastaaja paikansi keskeiset pulmat maanomistukseen ja kaavoitukseen.

Etenkin perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit korostivat myös tonttimaan kohtuuttomaksi nähtyä hintaa Helsingissä.

Haastatellut muistuttivat, että pääkaupunkiseudun vaikeudet heijastuvat koko Suomeen. Kun Uudellamaalla menee huonosti, koko Suomella menee huonosti.

”Suurin ongelma on Helsingin seudulla, jossa asumisen korkea hintataso koskettaa kaikkia asumismuodosta riippumatta. Koska pienipalkkaiset palvelualan työntekijät eivät voi enää asua pääkaupunkiseudulla, surkastuttaa se meidän talouskasvuamme”, haastatteluhetkellä asuntoministerin erityisavustajana toiminut Jouni Parkkonen (sd.) summasi.

Rakennusteollisuus RT teetti keväällä 2014 vaikuttajatutkimuksen, jonka toteutuksesta vastasi Miltton Networks. Tutkimuksessa haastateltiin 26 henkilöä, jotka edustivat muun muassa poliittisia puolueita, ministeriöitä ja valtion virastoja sekä kuntia. Kuudesta eri puolueesta osallistui kaikkiaan 14 henkilöä (kokoomus, keskusta, perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, vihreät ja kristillisdemokraatit). Tutkimuksessa kartoitettiin näiden tahojen näkemyksiä muun muassa asuntopolitiikasta, infran kehittämisestä ja rakentamisen ohjauksesta.

Lisätietoja tonttitarjonnan vaikutuksista asuntotuotantoon ja talouden kasvuun Helsingin seudulla

Kaupunkitutkimus TA:n mukaan tonttivaranto on pääkaupunkiseudulla todella niukka ja ollut pullonkaulana asuntotuotannolle kymmenen viime vuotta. Se on johtanut asuntomarkkinoiden kiristymiseen ja asuntojen hintojen ja vapaarahoitteisten vuokrien nousuun. Kunnat laskevat mukaan realistiseen tonttivarantoon sellaisia tontteja, joiden rakentamisedellytykset ovat heikot esimerkiksi huonon sijainnin tai vanhentuneen kaavan johdosta. Toteutuvan asuntotuotannon määrä riippuu oleellisesti aidosti rakentamiskelpoisen tonttivarannon suuruudesta, ja tonttien tarjonnan lisääminen on tehokas keino lisätä tuotantoa ja hillitä asuntojen hintojen nousua.

Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA ja Heikki Loikkanen, Helsingin yliopisto
Kansantaloudellinen aikakauskirjan 4/2013 artikkeli
Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus

Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA
Esitysaineisto Asuntoreformiyhdistyksen seminaarissa
Asumisen hinta ja mitä sille voidaan tehdä?

Asumisen hinta on Rakennusteollisuus RT:n aiheena myös paneelikeskustelussa "Oma koti kullan kallis, miksi?" SuomiAreenassa 16.7.2014

Katso myös

Uuden asunnon hinnasta liki puolet veroja (tiedote 14.7.2014)
Pikkutarkoista kaavoista turhia kustannuksia asunnonostajille ja vuokralaisille (tiedote 11.7.2014)

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro
  • Viestintäjohtaja
  • merja.vuoripuro(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 587 2642, 09 12991 (vaihde)