| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Tiedonantovelvollisuuden ensimmäinen takaraja lähestyy

Verohallinnolle on toimitettava jatkossa kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot rakennusurakoista, työntekijöistä, työnantajista ja työsuhteista. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 5. syyskuuta mennessä.

Rakentamispalveluja tilaavan on ilmoitettava verottajalle kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot tilaamistaan rakentamispalveluista, jos tilauksen kokonaissumma ylittää 15 000 euroa. Velvoite ei koske vain rakennuttajia vaan jokaista rakennusalalla toimivaa yritystä, joka tilaa alihankintatöitä, sekä yhtä lailla esimerkiksi kuntia ja taloyhtiöitä.

Päätoteuttajan tai sen puuttuessa rakennuttajan tulee puolestaan ilmoittaa kuukausittain verottajalle tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskennelleistä henkilöistä. Vastaavasti jokaisen aliurakoitsijan on ilmoitettava päätoteuttajalle tämän tarvitsemat tiedot.

Ensimmäinen ilmoitus oltava perillä 5.9.

Tiedot on annettava Verohallinnolle kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden viidenteen päivään mennessä. Ensimmäisten ilmoitusten heinäkuulta 2014 on siis oltava Verohallinnolla viimeistään 5.9.2014. Tiedot on annettava sähköisesti.

Verohallinto on päättänyt helpottaa yritysten tilannetta ja hyväksyy alkuvaiheessa myös tietyiltä osin puutteelliset ilmoitustiedot. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, vaikka sitten vajavaisena.

Ilmoittamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, joka on enimmillään 15 000 euroa. Koska laiminlyöntimaksu on sopimus- ja kuukausikohtainen ja voidaan määrä takautuvastikin, unohduksesta tai piittaamattomuudesta voi pahimmillaan seurata huomattava lasku.

Rehellisten yrittäjien etu

Heinäkuussa 2014 voimaan tullut rakentamispalveluiden tiedonantovelvollisuus tuo päivänvaloon kaikki rakentamisen parissa työskentelevät. Jatkossa niin tilaajat, päätoteuttajat kuin verottajakin tietävät, ketkä rakennustyömailla työskentelevät ja kuka heidän palkkansa maksaa.

Tiedonantovelvollisuus on jatkoa vuonna 2013 rakennustyömailla käyttöön otetulle veronumerolle ja se tähtää pimeän työn ja hämäräurakoiden kitkemiseen rakennusalalta.

RT on ollut aktiivisesti mukana kutistamassa epärehellisten toimijoiden pelikenttää jo vuosien ajan. Lisäksi alan keskeisten järjestöjen omistama Suomen Tilaajavastuu Oy on kehittänyt Veronumero.fi-palvelun. Tiedonantovelvollisuus on helpointa täyttää sen avulla.

Katso myös

Tarkemmat tiedot ja linkit Verohallinnon ohjeisiin löydät jäsenkirjeestä sekä sivulta Tiedonantovelvollisuus