| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Tiedonantomenettely alkaa tuottaa tulosta

Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen verottajalle alkoi syyskuussa ja nyt ilmoituksia on annettu jo kolmesti. Kuten odotettua, kaikki ei ole mennyt aivan putkeen. Meillä on vielä paljon haasteita siinä, miten ilmoitusmenettelyt saadaan yksinkertaisiksi ja paremmin toimiviksi.

Pääurakoitsijoilla riittää työtä kulunseurannan parantamisessa ja sähköisten järjestelmien käytön laajentamisessa. Kulunseurantatietojen käyttämisessä ja tietojen luovuttamisessa aliurakoitsijoiden käyttöön on myös petrattavaa.

Pääurakoitsijoiden lisäksi muidenkin urakoitsijoiden kannattaa ottaa Valtti-kortti ja www.veronumero.fi -palvelut laajasti käyttöön, jotta tiedot saadaan kerättyä ja jaettua mahdollisimman helposti.

Oppeja ensimmäisiltä ilmoituskuukausilta

Veronumeroon ja ulkomaisiin tunnuksiin liittyviä virheitä oli elokuun ilmoituksissa huomattavasti vähemmän kuin heinäkuun ilmoituksissa. Heinäkuussa virheitä oli noin 16 000, mutta elokuussa määrä oli jo alle 3 000.

Verohallinnon mukaan tiedonantovelvollisen on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

− Ilmoitus annetaan joka kuukaudelta, jonka aikana yritys toimii työmaalla. Tiedot tulee antaa myös toiminnan päätyttyä, mikäli laskutus vielä jatkuu. Kohdekuukaudeksi pitää merkitä se kuukausi, jolta tietoja ilmoitetaan, ei se, jolloin ilmoitus annetaan.
− Urakkatiedossa tilaaja on ilmoittaja. Urakoitsija ilmoittaa vain, jos hän ketjuttaa alaspäin ja toimii tilaajana.
− Työntekijätiedoissa päätoteuttaja on ilmoittaja. Mikäli päätoteuttajaa ei ole nimetty, rakennuttaja on ilmoittaja. Samalta työmaalta ei pitäisi tulla useamman tahon ilmoituksia yhtä aikaa.
− Päätoteuttaja ilmoittaa tietojen puuttumisesta vain, jos tiedot puuttuvat joko kokonaan tai osittain. Varmuuden vuoksi ilmoitusta ei pidä tehdä.

Verottajan tutkinnassa jo 20 000 tapausta

Verottajalla tulee olemaan iso haaste saada ilmoitukset kaikilta niiltä, joiden pitäisi ilmoittaa. Verottajan tietojen mukaan rakennusalalla on kaiken kaikkiaan noin 50 000 toimijaa, mutta tietoja on saatu vain noin 20 000 urakoitsijasta. Samoin työntekijätietoja on saatu noin 130 000 työntekijästä, kun heitä tilastokeskuksen mukaan alalla on noin 170 000.

Verottaja on kuitenkin saanut jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana kokoon 20 000 tapausta, jotka johtavat jatkotoimenpiteisiin. Selvittelyssä on esimerkiksi yrityksiä, joiden toiminnan on ilmoitettu päättyneen, mutta tilaajilta saadut tiedot osoittavatkin toisin. Osalla yrityksistä on ilmennyt ristiriitaisuuksia urakka- ja työntekijätietojen sekä kausiveroilmoitustietojen välillä. Myös ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovelvollisuuksien muodostumista Suomeen voidaan selvittää saaduilla tiedoilla.

Selvitystyötä jatketaan ja valvontaa tehostetaan marraskuisella Raksa-viikolla, jonka aikana työmaille ja yrityksiin tehdään tarkastuskäyntejä.

Selvityksiä harmaan talouden torjuntatoimien tehosta

Ilmoitusmenettelyn ja muiden harmaan talouden torjuntatoimien tehoa selvitetään eri tahoilla. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on tilannut selvityksen hallituksen toimenpiteiden ja viranomaistoiminnan vaikuttavuudesta. Osana selvitystä tehtiin lokakuussa rakennusalan harmaata taloutta koskevaan seurantatiedustelu, johon vastasi suuri joukko RT:n jäsenyrityksiä. RT julkaisee nettisivuillaan kyselyn tulokset sen jälkeen, kun selvitys kokonaisuudessaan on valmistunut.

Suomen Yrittäjät julkaisi oman kyselynsä ilmoitusmenettelyn toimivuudesta ensivaiheen kokemusten jälkeen lokakuussa. RT aikoo tehdä jäsenistölleen oman kyselyn ensi vuoden alussa, kun ilmoitusmenettelystä on saatu enemmän kokemuksia ja kun menettely on kokonaisuudessaan käytössä.

Katso myös

Verohallinnon tiedote 29.10.2014: Rakennusalan uudesta ilmoitusmenettelystä saatu jo nyt tuloksia

Verohallinnon tiedote 14.11.2014: Verotarkastus tehostaa harmaan talouden torjuntaa aloittamalla rakentamisilmoitusten oikeellisuuden valvonnan