| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Talonrakentajien tulos puolittunut, rakennustuoteteollisuuden kannattavuus melko vakaata

Talonrakennusyritysten keskimääräinen tulos on painunut matalasuhdanteessa puoleen siitä mitä se oli 2000-luvun parhaimpina vuosina. Vuonna 2013 tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja jäi 3,4 prosenttiin, kun se vuonna 2006 oli 6,9 prosenttia. Käyttökatteella mitattuna yritysten kannattavuus on kuitenkin pysynyt samalla tasolla. Vuoden 2013 keskimääräinen käyttökate oli 7,5 prosenttia.

Rakennustuoteteollisuuden jäsenyritysten kannattavuus vuonna 2013 sen sijaan parani hieman sekä käyttökatteella että liikevoitolla mitattuna. Laskennallinen tulos tosin heikkeni. Rakennustuoteyritysten käyttökate on pysytellyt viiden viime vuoden ajan 10 prosentin tuntumassa.

Tiedot käyvät ilmi Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n kannattavuusselvityksistä.

Vuoden 2013 tilinpäätöksiä koskevaan kyselyyn vastasi 83 talonrakennusalan jäsenyritystä, joiden liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. Tämä kattaa yli 80 prosenttia Talonrakennus¬teollisuus ry:n kaikkien jäsenyritysten liikevaihdosta. Rakennustuoteteollisuuden jäsenyrityksiltä saatiin vastauksia 61 kappaletta. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa viime vuonna.

Tänä vuonna sekä talonrakennusyritysten että rakennustuoteteollisuuden yritysten kannattavuuden arvioidaan pysyvän kutakuinkin ennallaan.

Kaikki selvitykseen vastanneet saavat postitse raportin koko aineiston käsittelystä ja tuloksista. Lisäksi kukin vastaaja saa oman tunnuslukutulosteen. 

Rakennusteollisuuden kannattavuusselvitys 2013 -julkaisu sisältää sekä Talonrakennusteollisuus ry:n että Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsenyritysten kannattavuusselvitykset.

Lataa kannattavuusselvitys

Lisätietoja:
Talonrakennusteollisuuden toimialajohtaja Kim Kaskiaro, puh. 050 548 1691
Rakennustuoteteollisuuden toimialajohtaja Juha Luhanka, puh. 050 414 0084
Rakennusteollisuus RT ry:n johtava asiantuntija (suhdanteet) Bo Salmén, puh. 050 553 717
Rakennusteollisuus RT ry:n johtaja (viestintä ja suhdanteet) Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642