| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Pientaloteollisuusjaosto

Suomalaisten mahdollisuus asua tarpeitaan vastaavasti on karkaamassa

Omakotialoituksia ennakoidaan kertyvän tänä vuonna noin 6500, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Heikentyneistä luvuista huolimatta uusien omakotitalojen kysynnän lasku on pienempää kuin muissa perheasuntomuodoissa, joiden kaupat ovat Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan pudonneet jopa 29 prosenttia.

– Suomalaisten rohkeus investoida asumiseen on vahvasti sidoksissa kuluttajien omaan talouteen ja työllisyystilanteeseen tuntemaan luottamukseen. Maailmanpolitiikan kriisit, erityisesti Ukrainan tapahtumat, nakertavat tätä luottamusta. Tämä näkyy investointipäätösten lykkäämisenä. Vaikka uskoa talouden myönteiseen kehitykseen olisikin, muodostavat pankkien tiukat lainaehdot asunto- ja talokaupan pullonkaulan. PTT:n jäsenistön asiakkaissa on satoja perheitä, joille riittämättömät vakuudet ovat lainan saannin ja rakentamisen aloittamisen este, toteaa Pientaloteollisuus PTT ry:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.

Pientaloteollisuus PTT ehdottaa valtiovallalle yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla talouden epävarmuuden ja rahoituksen vaikeutumisen vuoksi patoutuneet omakotihankkeet saataisiin käyntiin. PTT ehdottaa, että lyhyen tähtäimen toimenpiteenä valtion osalta Omistusasuntolainojen valtiontakaus tulisi nostaa suhdanneluontoisesti 50 000 eurosta 100 000 euroon. Tämä ja takausmaksun poistaminen esimerkiksi kahden vuoden ajaksi käynnistäisi satoja omakotityömaita.

– Yhden omakotitalon työllistävä vaikutus on noin viisi henkilötyövuotta, joten toimenpiteet säilyttäisivät tuhansia työpaikkoja omakotirakentamisen pitkälle kotimaisessa tuotantoketjussa. Ratkaisu olisi myös valtiontaloudelle positiivinen. Asuntojen kustannuksista 40 prosenttia kiertyy veroina takaisin valtiolle ja riski takauksien laukeamisesta on vähäinen. Säästöjä kertyisi myös alentuneina työttömyyskustannuksina. Pitkällä tähtäimellä omakotivajeen ratkaisu löytyy kuitenkin pientaloalueiden riittävästä kaavoituksesta ja kohtuuhintaisen tonttitarjonnan parantamisesta, Saku Sipola sanoo.

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten omakotitoimitusten määrä vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 1025, mikä on 20 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuotena. Toimitusten arvossa laskettuna pudotusta vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 24 prosenttia. Kun loma-asunto ja projektitoimitukset lasketaan mukaan, on toimitusten määrä 15 prosenttia ja arvo 19 prosenttia pienempi kuin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritykset vastaavat lähes puolesta kaikista pientalotoimituksista.

Lue PTT:n suhdannekatsaus

Lisätietoja
Pientaloteollisuus PTT ry
hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola
gsm 040 551 5953