| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusteollisuus kiittää hallitusta näkemyksellisestä kasvupaketista

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti pitää erittäin onnistuneena hallituksen kasvu- ja työllisyyspakettiin sisältyvää asunto- ja infrastruktuurirakentamista koskevaa toimenpideohjelmaa. Luvassa on isoja satsauksia etenkin raideliikenteeseen.

"Hallituksen päätös panostaa infraan siten että toimet on kytketty myös asuntotuotannon edistämiseen on uudenlaista suomalaista yhdyskuntapolitiikkaa. Asuminen, liikkuminen ja muu infra nähdään kokonaisuutena, jota arvioidaan koko kansantalouden näkökulmasta", Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa tyytyväisenä.

Pipatin mielestä hallitus tekee oivaltavaa politiikkaa, kun se edellyttää Helsingin seudun kuntien sitoutuvan kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen vastineeksi valtion tuesta infrahankkeille. Vastaavasti Tampereen kasvutarve on tunnistettu ja sielläkin on kytketty yhteen liikenteelliset ja asuntuotarjonnan ratkaisut.

Valtion sitoutuminen Länsimetron jatkohankkeeseen mahdollistaa töiden jatkumisen heti tulevana syksynä. Pipatin mukaan näin saadaan töitä tarjolle välittömästi ja säästetään huomattavasti kustannuksissa. Lisäksi Länsimetron ja Pisararadan rakennustöiden ajoittuminen peräkanaa varmistaa kapasiteetin tasaisemman käytön.

"Kun tällaisia valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita kyetään suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkäjänteisesti, se vähentää myös ulkomaisen työvoiman tarvetta. Infrarakentamisessa käytetään muutenkin pääosin suomalaisia tekijöitä. Lisäksi rakennusalan veronumerorekisterin perusteella 97 prosenttia kaikista alalla työskentelevistä maksaa veronsa Suomeen", Pipatti muistuttaa.

Syksyn budjettiriihessä hallitus lupasi palata muihin, pienimuotoisempiin infrahankkeisiin, jotka ovat nopeasti käynnistettävisä ja parantavat työllisyyttä sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Myös perustienpidon tarpeita tarkastellaan uudelleen talousarvion yhteydessä.