| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusteollisuus RT kehysriihestä: Nyt irtoaa tulppa vuokra-asuntotuotannolta

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti pitää onnistuneina kehysriihen linjauksina etenkin panostuksia asuntomarkkinoiden toimivuuteen sekä Pisararataan.

”Esitetyt mallit vuokra-asuntotuotannon vauhdittamiseksi ovat sellaisia, jotka tuovat kevään ja nostokurjet työmaille. Ne tarjoavat ratkaisuja sekä asuntomarkkinoiden nopeaan elpymiseen että pitkäjänteiseen, kysyntää vastaavan tuotannon varmistamiseen”, Pipatti kiittää.

Takauslainamalli määräaikaisine käynnistysavustuksineen houkuttanee Pipatin mukaan vuokra-asuntojen rakennuttamiseen yksityisiä toimijoita. Mallin avulla saataneen pääkaupunkiseudulla liikkeelle useita hankkeita tänä ja ensi vuonna. Asunnot tulee pitää vuokrakäytössä vähintään 20 vuotta, mutta niihin ei ole asukasvalintaehtoja.

Viime vuoden keväästä saakka kehitteillä ollutta 20-vuotista korkotukimallia ollaan nyt muokkaamassa sellaiseksi, että sen pitäisi kiinnostaa myös merkittävimpiä vuokra-asuntojen rakennuttajia. Olennaista on mallin vapauttaminen yleishyödyllislainsäädännön ulkopuolelle. Pipatti odottaa, että huhtikuun aikana viimeisteltävän mallin ehdot sorvataan järkeviksi myös muilta osin. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa.

Asuntorakentamisen isoimpana esteenä pidettyyn tonttipulaan hallitus otti myös entistä tiukemman kannan. Kuntia velvoitetaan sanktioiden avulla huolehtimaan riittävästä tonttivarannosta. Malmin lentokentän ottaminen asuinkäyttöön helpottaa tulevaisuudessa pääkaupunkiseudun tonttitilannetta merkittävästi.

”Asuntojen tarjonnan lisääminen palvelee niin kodin tarvitsijoita, työvoiman liikkuvuutta, talouden kasvua kuin rakentajien työllisyyttäkin. Se tuottaa myös verotuloja, sillä noin 40 prosenttia asuntorakentamiseen sijoitetuista euroista kuluu veroihin ja veronluonteisista maksuihin”, Pipatti summaa.

Pisararata mahdollistaa talouden kasvun

Liikenteen ja infran kannalta kehysriihi tarjosi sekä hyviä että huonoja uutisia. Väylärahoituksesta nipistetään 100 miljoonaa euroa, mutta kasvun kannalta kriittisimpiin liikennehankkeisiin myönnetään yhteensä 50 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana.

Pipatti toteaa, että todella merkittävä päätös on käynnistää Pisararadan rahoitusmallin ja toteuttamisen valmistelu.

”Pisararata poistaa henkilöliikenteen pahimman pullonkaulan ja vaikuttaa koko maan junaliikenteen sujuvuuteen. Toivomme että rahoituksen ja toteutuksen yksityiskohdat saadaan neuvoteltua mahdollisimman nopeasti.”

Myös hallituksen sitoumus sujuvoittaa valitus- ja lupamenettelyitä saa kiitosta Rakennusteollisuudelta.