| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusteollisuuden ensimmäinen yhteinen työturvallisuusviikko: lupaavia tuloksia turvallisuuteen satsanneissa yrityksissä

Hyvä työturvallisuus on tällä hetkellä rakennusalan ykkösasia. Sitä halutaan korostaa järjestämällä 5.–9.5.2014 koko alan yhteinen turvallisuusviikko teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”.

Viikon aikana Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten, näiden aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien henkilöstöä sekä viranomaisia osallistuu työturvallisuutta edistäviin tapahtumiin. Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia ja edellyttää jokaisen sitoutumista.

Turvallisuudessa jakauduttu kahtia

Rakennusala on totuttu näkemään keikkumassa tapaturmatilastojen kärjessä. Vaikka tapaturmia sattuukin koko alalla paljon, on ero työturvallisuuteen vähän ja paljon satsaavien yritysten välillä suuri.

”Jos otetaan viime vuodelta kaikki maamme talonrakennusyritykset, sattui niille keskimäärin 80 työtapaturmaa kullekin miljoonaa työtuntia kohti. Isot rakennusliikkeet ovat satsanneet paljon työmaiden työturvallisuuteen, niistä parhaimman vastaava tapaturmataajuusluku viime vuonna oli 4,3”, kuvaa yritysten välisiä eroja Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja, Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs.

Kivekkään mukaan tämä tarkoittaa, että alalla vallitsee nyt selkeä jako hyvin ja huonosti työturvallisuutta hoitaviin yrityksiin. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko rakennusalalla oli viime vuonna 68. Rakennusteollisuus RT seuraa tarkasti jäsenyritystensä työtapaturmia. Kuukausittain tehtävässä tapaturmakyselyssä jäsenyritysten tapaturmataajuus on ollut noin 20.

”Yrityksillä on vielä kova urakka edessään. Aluksi tapaturmataajuus laskee kovaa vauhtia, mutta sen jälkeen työturvallisuuden parantaminen vaatii entistä enemmän työtä”, Kivekäs muistuttaa.

Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on vähentää tapaturmia 30 prosenttia joka vuosi vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa -tavoite on Kivekkään mukaan selkeä tahdonilmaus siitä, että liiton jäsenistö haluaa erottautua edukseen muusta rakentajajoukosta myös työturvallisuudessa.

Satsaus työturvallisuuteen kannattaa

Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko painottaa yritysjohdon ja johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden tärkeää roolia työtapaturmien ehkäisemisessä.

”Yritysjohdon pitää ymmärtää työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat taloudelliset menetykset sekä ihmisille aiheutuneet henkiset ja ruumiilliset kärsimykset. Tapaturmien vähentyminen lisää työhyvinvointia ja parantaa yrityksen taloudellista tulosta. Myös yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuva kustannus pienenee”, painottaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti työturvallisuusviikon kynnyksellä.

Suurin haaste Pipatin mukaan tällä hetkellä on, että kaikkien rakentamisen parissa työskentelevien asenteet saadaan työturvallisuudelle myönteisiksi.

Työturvallisuusviikolla kaikki osallistuvat

Idea samanaikaisesta työturvallisuusviikosta tuli Skanskalta, jolla työturvallisuuden teemaviikot ovat olleet osa turvallisuustyötä jo vuosia samoin kuin monilla muilla RT:n isoilla jäsenyrityksillä.

Skanska, YIT, Lemminkäinen, NCC, SRV, Luja, Rudus, Peab ja Hartela päättivät kutsua kaikki RT:n jäsenyritykset mukaan yhteiselle työturvallisuusviikolle, jonka RT nyt järjestää.

Viikon aikana työturvallisuutta tuodaan esiin myönteisessä hengessä. Koko maassa on useita työturvallisuusaiheisia seminaareja. Yritysjohdolle suunnattu pääseminaari on 7.5.2014 aamupäivällä Vantaalla, jonka jälkeen tilaisuuteen osallistuneet kiertävät työmailla tekemässä työturvallisuusarviointeja. Seminaareja järjestetään myös Oulussa, Tampereella, Joensuussa ja Kuopiossa.

Työturvallisuusviikolla maanantai, tiistai ja perjantai on varattu yritysten omien työturvallisuusaktiviteettien toteuttamiselle. Torstaina on telineturvallisuuteen keskittyvä teemapäivä Telinetorstai. Tarkoituksena on kannustaa rakennusalan yrityksiä parantamaan erityisesti putoamisturvallisuutta työmailla. Tämän vuoden teemana on telinetyöskentelyn turvallisuus, turvavaljaiden käyttö ja turvavaljaista pelastautuminen.

Koko turvallisuusviikon aikana työpaikoilla on muun muassa tarkoitus tehdä laajalti työn turvallisuussuunnitelmia. Työnjohto ja työntekijät tekevät suunnitelman yhdessä ennen uuden tehtävän aloittamista.

Hyvä työturvallisuus motivoi koko henkilökuntaa. On mukavampi tehdä töitä, kun tietää pääsevänsä illalla terveenä kotiin. Siihen rakennusteollisuuden yhteinen työturvallisuusviikkokin tähtää.

Lisätiedot:
Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs, puh. 0400 456 747
Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
Talonrakennusteollisuuden toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, puh. 050 548 1691
Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimitusjohtaja Juha Luhanka, puh. 050 414 0084
RT:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642

Lisää tietoa: www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko

 

www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko