| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus verottajalle kasvaa 1.7.2014

Rakennustyömaiden toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy tuntuvasti, kun rakentamista koskeva uusi tiedonantovelvollisuus tulee voimaan kesällä. Verohallinnolle on toimitettava heinäkuun 2014 alusta lähtien kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot rakennusurakoista, työntekijöistä, työnantajista ja työsuhteista.

Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen aluepäällikkö Veikko Matikainen toteaa, että lakiuudistus tuo uusia tiedonkeruu- ja -välitystehtäviä rakennuttajille sekä työmaille. 

-Uudistuksen päätavoite on tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Välillisesti se voi lisätä työturvallisuutta työmailla. Yrityksille ja työmaamestareille uudet säädökset tuovat lisätyötä.

Sähköisiä työmaajärjestelmiä avuksi

-Onneksi rakennusalalle on kehitetty sähköisiä työmaajärjestelmiä, jotka helpottavat kulunvalvontaa sekä monenlaista raportointia ja mittauksia. Ne yleistyvät viimeistään lakimuutoksen astuttua voimaan. Valistuneimmat yritykset ovat jo ottaneet niitä käyttöönsä, sanoo Matikainen.

Viime syksynä Kuopiossa perustettu East Dataconst Oy on kehittänyt talonrakennusalalle sähköisen työmaajärjestelmän, joka poistaa suuren osan paperityöstä viemällä tiedot sähköiseen muotoon. East Dataconstin yrittäjä ja toinen pääomistaja Samu Collan pitää kolmesta itäsuomalaisesta pilottikohteesta saatuja kokemuksia tärkeinä työmaajärjestelmän kehittämiselle. Pilottityömaat ovat Kuopiossa, Iisalmessa ja Joensuussa.

-Olemme niiden perusteella vakuuttuneet järjestelmän toimivuudesta ja tarpeellisuudesta niin vahvasti, että aloimme tuoda sitä tänä keväänä markkinoille Itä-Suomessa. Tavanomaiseen kulunseurantaan verrattuna olennaista edistystä nimenomaan rakennusalalle merkitsee, että sähköiseen työmaajärjestelmään on yhdistetty kulunvalvonnan lisäksi mm. henkilötietojen keruu ja -korttien teko, työturvallisuutta luotaava TR-mittaus, laatumittaukset, työmaapäiväkirjan pito, perehdytykset sekä tiedostopankit ja lukuisat lomakkeet.

Collan kertoo, että työmaan johto tietää järjestelmän avulla reaaliaikaisesti, ovatko omat ja aliurakoitsijoiden työntekijät työmaalla vai eivät. -Pieni mukana kulkeva älypuhelin riittää laajan asiakokonaisuuden hallintaan. Tiedot kootaan Microsoftin pilvipalvelimelle, mistä ne ovat helposti saatavissa missä ja milloin vain.

Kuvallinen henkilötunniste kaikille

Veikko Matikaisen mukaan rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä ajantasaista luetteloa työmaiden henkilöstöstä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Jokaisella rakennustyömailla työskentelevillä on työtehtävästä riippumatta oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste, jossa näkyy julkiseen veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Henkilötunnisteiden käytöstä on vastuussa työmaan päätoteuttaja. Henkilötunnistepakko ei koske työmaita, joissa yksityishenkilö rakentaa taloa omaan käyttöönsä.

Kaikkien työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä ilmoittamisesta veronumerorekisteriin ja kuvallisen henkilötunnisteen hankkimisesta. Se voi olla esimerkiksi Valtti-älykortti. Matikainen korostaa, että veroviranomaiselle menevät tiedot on toimitettava sähköisesti. Siksi ne kannattaa koota työmaillakin heti sähköiseen muotoon.

Tiedonantovelvollisuus mullistaa rakentamista

Heinäkuun 1. päivästä alkaen jokaisen rakentamispalveluja tilaavan on ilmoitettava kuukausittain verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita ja niiden osia tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, kun sopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa. Velvoite käsittää arvonlisäverolliset rakentamispalvelut, rakennustelineiden pystytys- ja purkutyöt sekä työvoiman vuokrauksen.

Vastaavasti yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava verottajalle kuukausittain kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt. Jokaisen työnantajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan pitää ilmoittaa päätoteuttajalle tämän tarvitsemat tiedot jo ennen töiden aloittamista.

Kotitaloudetkin joutuvat ilmoittamaan tiedot rakennusluvan alaisista töistä ennen ao. rakennuksen käyttöönottoa. Yksityishenkilöiden on ilmoitettava verohallinnolle maksamansa työpalkat samoin kuin alihankkijat ja niille maksetut korvaukset. Tiedot on toimitettava myös alle 15 000 euron sopimuksista.

Lisätietoja: Veikko Matikainen, p. 0500 570 233.