| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusala siirtyy lähes nollaenergiarakennuksiin

Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”. Samalla määritellään, mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeillä tulee asettaa.

Tavoitetasoja asetettaessa kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten sisäilman laatuun, rakentamisen kustannustehokkuuteen sekä rakennusten ja rakenteiden turvallisuuteen, terveellisyyteen ja toimivuuteen. Vuoden 2015 alkuun kestävässä FInZEB-hankkeessa tarkastellaan myös rakennusten energiatehokkuuden parantamisen keinoja sekä alueellisten ja paikallisten energiaratkaisujen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Tarkoitus on, että hankkeen tulokset vaikuttavat suoraan normiohjaukseen ja alan koulutukseen.

- Yhteisen hankkeen avulla saamme teollisuudesta tärkeää käytännönläheistä tietoa siitä, miten Suomessa kyetään tekemään järkevästi erittäin energiatehokkaita rakennuksia ja minkälaisia vaatimuksia niille tulee asettaa. Tarkoitus on myös vauhdittaa yrityksiä prosessien, menetelmien ja tuotteiden kehittämiseen, sanoo rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ympäristöministeriöstä.

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) on edellyttänyt useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Niitä ovat olleet esimerkiksi uudis- ja korjausrakentamisen energiamääräykset sekä energiatodistuskäytäntö. Koska rakennukset ovat suurin yksittäinen energiankäyttäjä, EU:ssa siirrytään seuraavaksi lähes nollaenergiarakennuksiin, joiden vähäinen energiatarve katetaan lähinnä uusiutuvalla energialla. Näille ratkaisuille on myös EU:n laajuiset markkinat.

Rakennusalaa kannustetaan kehittämään, tutkimaan ja toteuttamaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia rakennuksia kokemusten ja osaamisen kartuttamiseksi. Vuoden 2019 alusta lähtien kaikkien uusien viranomaisten käytössä olevien rakennusten tulee olla lähes nolla-energiarakennuksia, ja vuoden 2021 alusta vaatimus koskee myös muita uusia rakennuksia.

FInZEB-hankkeeseen osallistuu Suomen johtavia energiatehokkaan rakentamisen asiantuntijoita. Pääkonsulttina toimii Granlund Oy. Avoimissa työpajoissa kerätään tietoa ja kokemuksia toteutuneista kohteista. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan maaliskuussa avautuvilla www.finzeb.fi -verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 114, pekka.kalliomaki(@)ymparisto.fi
Juha Luhanka, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 414 0084, juha.luhanka(@)rakennusteollisuus.fi
Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus ry, puh. 040 847 9907, ilkka.salo(@)teknologiateollisuus.fi
Erja Reinikainen, Granlund Oy, puh. 010 759 3311, erja.reinikainen(@)granlund.fi