| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

RT allekirjoitti Fennovoiman Pyhjäjoen-ydinvoimalan työmaasopimuksen

Fennovoima, Rusatom Overseas sekä työmarkkinajärjestöt ovat 20.5.2014 allekirjoittaneet työmaasopimuksen koskien yhteisiä pelisääntöjä tulevalla Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla.

Fennovoima haluaa toteuttaa ydinvoimalahankkeen vastuullisesti. Työsuhdeasiat tulevalla työmaalla hoidetaan suomalaisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

- Nyt allekirjoitetun työmaasopimuksen tarkoitus on lyödä yhteistyökäytännöt ja toimintaperiaatteet lukkoon jo ennalta, ennen varsinaisten töiden alkamista. Näin pyritään varmistamaan, että projekti monituhatpäisellä kansainvälisellä työmaalla toteutuu mahdollisimman jouhevasti ja aikataulussa, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Juha Nurmi.

Työmaasopimuksessa sovitaan rakennustyömaalla noudatettavista yhteistyökäytännöistä: muun muassa tietojenvaihdosta, ongelmatilanteiden ratkaisutavoista, ammattiliittojen edustuksesta työmaalla ja käytännön keinoista harmaan talouden torjumiseksi.

Sopimuksella Fennovoima noudattaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoa, jonka valiokunta antoi vuoden 2010 periaatepäätöskäsittelyn yhteydessä. Lausunnon mukaan hankkeen yhteiskunnallinen kokonaisetu edellyttää, että hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä ja ongelmista neuvotellaan ja sovitaan työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Tänään allekirjoitettu sopimus perustuu vuonna 2012 aloittaneen työmaan yhteistyökäytäntöjä ja harmaan talouden torjuntaa pohtineen työryhmän työhön. Fennovoiman vetämässä työryhmässä ovat olleet mukana työnantajapuolelta Rakennusteollisuus RT ry, Teknologiateollisuus ry ja Energiateollisuus ry sekä ammattiliitoista Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro, Rakennusliitto ja Sähköliitto.

- Arvostamme sitä, että Fennovoima on ollut aktiivinen periaatteiden sopimiseksi jo hyvissä ajoin. On tärkeä saada tulevalle työmaalle selkeät, suomalaiset pelisäännöt, joiden mukaan kaikki osapuolet toimivat, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.

Harmaan talouden torjuminen ja tilaajavastuuasiat on huomioitu myös joulukuussa 2013 allekirjoitetussa laitostoimitussopimuksessa. Fennovoima ja Rusatom Overseas ovat sopineet työmaarekisteristä, jonka avulla alihankintayritysten ja niiden työntekijöiden tietoja voidaan tehokkaasti valvoa ja hallinnoida.

Fennovoiman lakimies Petri Ellimäki, p. 020 757 9231
Rusatom Overseasin PR-johtaja Irina Kibina, p. +7 495 730 0873 (numeron hälyttäessä paina 5269, kielet: venäjä, englanti), kautta.

Metallityöväenliiton puheenjohtaja Riku Aalto, p. 020 77 41000
Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski, p. 050 61 188
Ammattiliitto Pron teollisuussektorin johtaja Markku Palokangas, p. 050 67 467
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, p. 050 1586.


Kuvia allekirjoitustilaisuudesta löydät Fennovoima nettisivujen materiaalipankista