| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Pohjois-Suomen turvapuisto vietti virallisia avajaisia

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori avasi tänään Oulun Takalaanilassa Pohjois-Suomen Turvapuiston. Puistossa opistaan oikeassa työympäristössä konkreettisia toimintatapoja ja tervettä asennoitumista työturvallisuuteen. Puisto on valmistunut laajan yhteistyön tuloksena.

Turvapuisto on suunnattu useiden eri alojen työntekijöille, niin opiskelijoille kuin jo työelämässä olevillekin. Tarkoituksena on vähentää loukkaantumisia ja säästää ihmishenkiä. Puiston toimintaan osallistuvat yritykset ovat ottaneet tosissaan vastaan haasteen tapaturmattomista työpaikoista.

”Nolla tapaturmaa ja mahdollisuus palata joka päivä terveenä kotiin töistä ovat kaikille yhteisiä tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi koko organisaation tulee tehdä tinkimättömästi työtä työturvallisuuden eteen. Se vaatii toimintatapojen ja asenteiden muutosta”, kertoo NCC Rakennuksen Pohjois-Suomen aluejohtaja Markku Taskinen.

NCC on yksi niistä yli 70:stä yrityksestä ja organisaatiosta, jotka ovat puiston jäseniä ja olleet mukana kehittämässä sen rasteja ja toimintaa. Puiston palvelut on tarkoitettu perustajien lisäksi kaikille joita työturvallisuuden parantaminen kiinnostaa.

Turvallisuuskasvatus kokonaan uusille urille

Pohjois-Suomen Turvapuisto on jo ennen virallisia avajaisiaan ehtinyt herätellä monia puistossa vierailleita kokeneitakin ammattilaisia. Työturvallisuutta opitaan puiston koulutusradan rasteilla todellisenkaltaisissa työympäristöissä.

”Turvallisuus on meille ykkösasia. Tehtaalla moni urakoitsija tekee omaa työtään samalla kun muu tuotanto pyörii. Meidän rastilla kerrotaan odottamattoman käynnistyksen estosta ja tulitöistä. Turvapuistoa käytetään oman henkilöstön koulutuspaikkana ja siellä voidaan järjestää teemapäiviä”, kertoo työsuojelupäällikkö Arto Nikula Ruukki SSAB:sta. Nikulan mukaan Turvapuisto on hyvä kohde etenkin opiskelijoille ja uusille työntekijöille. Myös pitkään työskennelleille se avaa silmät uudella tavalla työturvallisuuteen.

Puiston yli kahdellakymmenellä rastilla opitaan havaitsemaan miten asiat tehdään turvallisesti, mutta myös näytetään mitä vääristä työsuorituksista voi seurata. Jo eteisaulassa törmää keuhkoahtaumatautiin sairastuneeseen mieheen. Rasteilla nähdään myös havainnollisesti kuolemaan johtava putoaminen.

”Puistossa käydään läpi päivittäisiä valintatilanteita, jotka voivat vaikuttaa terveyteen. Kierroksella pyritään herättelemään ihmisiä, jotta he jo lähtökohtaisesti osaisivat paremmin tiedostaa nämä tilanteet ja valita turvallisen työskentelyn ja työkavereista huolehtimisen”, korostaa puiston projektipäällikkö Olli Airaksinen.

Pohjois-Suomen turvapuisto palvelee laajasti eri toimialoja

Turvapuiston esikuvana toimii Rudus Oy:n Espooseen vuonna 2009 perustama Euroopan ensimmäinen rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata, Rudus Turvapuisto. Espoon ja Oulun turvapuistot toimivat läheisessä yhteistyössä. Oulussa mukana rakennusteollisuuden lisäksi on myös muu teollisuus ja palvelualat.

Tärkeintä tapaturmien torjunnassa on aina estää ihmisille aiheutuvat henkiset ja ruumiilliset kärsimykset. Hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen eivät vain paranna työhyvinvointia, vaan myös yrityksen taloudellista tulosta. Yhden työtapaturman keskimääräinen hinta lasketaan tuhansissa euroissa.

Pohjois-Suomen Turvapuisto avasi ovensa huhtikuussa, ja siellä on ehtinyt vierailla jo yli kaksituhatta kävijää. Tänään Takalaanilassa vietettiin puiston virallisia avajaisia.

Lisätietoja puistosta, sen perustajayrityksistä ja työturvallisuudesta löytyy puiston verkkosivuilta http://www.pohjois-suomenturvapuisto.fi/

Lisätietoja:
Olli Airaksinen, projektipäällikkö, Pohjois-Suomen Turvapuisto, puh. 044 2660055, olli.airaksinen@rakennusteollisuus.fi
Ensio Pynninen, aluepäällikkö, Talonrakennusteollisuus, puh. 040 583 3812
ensio.pynninen@rakennusteollisuus.fi
Samuli Liuska, palvelujohtaja, Kiinteistön ylläpitopalvelut ISS Palvelut
puh. 0400 364 666, samuli.liuska@fi.issword.com