| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Pikkutarkoista kaavoista turhia kustannuksia asunnonostajille ja vuokralaisille

Moniportainen kaavajärjestelmä ja liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset ovat osaltaan esteinä kohtuuhintaiselle asumiselle varsinkin Helsingin seudulla. Ne hidastavat asuntotuotantoa ja lisäävät kustannuksia, mikä nostaa asuntojen hinta- ja vuokratasoa. Näin päättelivät eri puolueiden edustajat ja virkamiehet, joita haastateltiin Rakennusteollisuus RT:n teettämässä vaikuttajatutkimuksessa.

”Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnissa todetaan, että kaavat ovat aivan liian yksityiskohtaisia. Tämä on kunnan vastuulla. Mielestäni asemakaavassakaan ei pitäisi säädellä liian yksityiskohtaisesti esimerkiksi rakennusten julkisivuja yms. Tässä on menty vähän liian pitkälle, sillä se vaikuttaa myös asuntojen hintaan”, totesi Jouni Parkkonen (sd), joka toimi haastatteluhetkellä asuntoministerin erityisavustajana.

Useiden haastateltujen mielestä kaavoitusprosessit ovat nykyisin pitkiä, valitusoikeudet hyvin laajoja ja kaavoissa määritetään rakentamista turhan tarkasti. Pikkutarkat kaavat johtavat esimerkiksi Helsingissä siihen, että rakentamaan päästään useimmiten vasta kaavamuutoksen kautta, mikä hidastaa hankkeita entisestään. Lisäksi kaavoissa lukitaan kiinni lukuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat huomattavasti rakentamisen kustannuksiin ja joita tulisi ratkoa vasta rakennussuunnitteluvaiheessa.

Kaavoittajat eivät tunnista työnsä kustannusvaikutuksia

”Kaavoittajat eivät ymmärrä rakentamisen kustannusrakenteista mitään. Nyt kaavoista tehdään niin yksityiskohtaisia, että pitäisi olla rakentamisen asiantuntemusta mukana. Kaavoittajilla, ainakaan pääkaupunkiseudulla yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, ei kellään ole varsinaisen rakentamisen kokemusta eikä rakennussuunnittelunosaamista. Tämä on erittäin suuri ongelma. Heillä ei ole käsitystäkään siitä, että mitkä asiat vaikuttavat”, Vantaan kaupungin rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki sanoi.

”Kaavojen pitäisi olla yleisluontoisempia, ja keskittyä niihin asioihin, joita kaavassa pitää määritellä. Nyt mennään rakennussuunnittelun puolelle. Se on tietty hauska harrastus, mutta virhe”, Pekka Virkamäki napautti.

Kaavoituksen ongelmat ovat nousseet esiin myös useissa muissa viime aikoina tehdyissä selvityksissä. Esimerkiksi ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja Rakennusteollisuus RT:n toteuttamassa Tonttibarometrissa 2013–2014 kaikkein keskeisin haaste tonttimarkkinoilla oli rakennusliikkeiden mielestä asemakaavojen liiallinen yksityiskohtaisuus. Vastaavasti Keskuskauppakamari julkaisi kesäkuussa ylisääntelyn seurauksista raportin, jossa yritykset nostivat vahvasti esiin takkuavan kaavoituksen ja ylettömän yksityiskohtaiset määräykset. Tilanne vaihtelee kuitenkin suuresti paikkakunnittain, ja isoin kritiikki kohdistuu pääkaupunkiseutuun.

Rakennusteollisuus RT teetti keväällä 2014 vaikuttajatutkimuksen, jonka toteutuksesta vastasi Miltton Networks. Tutkimuksessa haastateltiin 26 henkilöä, jotka edustivat eri poliittisia puolueita, ministeriöitä ja valtion virastoja sekä kuntia. Tutkimuksessa kartoitettiin näiden tahojen näkemyksiä muun muassa asuntopolitiikasta, infran kehittämisestä ja rakentamisen ohjauksesta.

Asumisen hinta on Rakennusteollisuus RT:n aiheena paneelikeskustelussa "Oma koti kullan kallis, miksi?" SuomiAreenassa 16.7.2014.

Katso myös

Uuden asunnon hinnasta liki puolet veroja (tiedote 14.7.2014)
Vähäinen tonttitarjonta hilaa ylös asumisen hintaa (tiedote 10.7.2014)

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro
  • Viestintäjohtaja
  • merja.vuoripuro(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 587 2642, 09 12991 (vaihde)